Prisgalopp på transport og fritid

Ikke la deg lure av statistikken: For bak den unnselige "en prosent" i alminnelig prisstigning, skjuler det seg både priser som har økt med 25 prosent og sunket med 40 prosent de siste tolv månedene.


I går rapporterte Statistisk sentralbyrå nok en gang om lave prisstigningstall: Den alminnelige prisveksten har vært på 1 prosent de siste tolv månedene, og kjerneinflasjonen på 0,7 prosent.

Som vanlig er det duppeditter og tekstiler som har sunket mest i pris, men prisene ved norske hoteller synker for tiden noe mer enn skoprisene. Se hvilke vare- og tjenestegrupper som har sunket mest i pris her.

Mye blir dyrere

Men bak det unnselige inflasjonstallet "en prosent", skjuler det seg også en rekke varer og tjenester som har økt betraktelig i pris.

Prisgalopp på transport og fritid


Tjenester knyttet til fritid og kultur skummer fløten av folks kjøpekraft, og har økt med nesten syv prosent i en tid da mye annet står stille. Innen bank og forsikring skjer omtrent det samme. Prisene på finansielle tjenester, utenom forsikringer, har økt med nærmere det femdobbelte av den alminnelige prisstigningen. Priser på forsikringer har økt med nærmere tre prosent, altså tre ganger så mye som den allminnelige prisveksten.

- Betalingstjenestene har økt betraktelig i volum det siste året. Det er ikke unaturlig at vi dermed ser en prisvekst her, mener informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

- Totalt sett har skadeutviklingen flatet ut det siste året, for første gang på lenge. Det ville derfor forundre meg om ikke vi ser en utflating av premiene i året som kommer, er Haakonsens kommentar til utviklingen i forsikringspremiene. Se hvilke vare- og tjenestegrupper som har økt mest i pris her.

Dyrere transport og luksus

Nesten alt som har med transport å gjøre, har økt sterkt i pris - på enkelte områder så mye som ti prosent.

Prisgalopp på transport og fritid

Sterkt økende transportpriser ligger i fem av de ti undergruppene med sterkest prisvekst i
SSBs tallmateriale. Prisen på reservedeler og tilbehør viser en prisvekst på over ti prosent. Verdien av å bli underholdt og skjønnhetspleid har også økt vesentlig mer enn gjennomsnittet, og aviser, bøker og skrivemateriell følger hakk i hel. Trykk her for å se prisøkningen.

Matvrak - vinnere og tapere

Det er mest prisene på mat som er offentlig informasjon på det laveste nivået i konsumprisindeksen - det såkalte varenivået. Også her er det mye interessant lesning.

Er du hekta på frukt, knekkebrød og lettøl, er du blant vinnerne av siste års lavprisrush.

De absolutte vinnerne er landets sirupvrak, som i disse dager opplever at prisene på sirup er nesten halvert i forhold til samme tid i fjor. Se varene som har sunket mest i pris det siste året her.


Elskere av torsk, sei og kakao derimot, har fått mye dårligere kår det siste året. Prisen på dypfryst seifilet har nærmest eksplodert, og torskefileten følger ikke langt etter. Fiskeelskerne deler skjebne med diesel-folket, som også har sett galopperende prisvekst de siste tolv månedene. Se varene som har økt mest i pris her.