Priser per måned

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Priskalkyle bil til 100.000 og 200.000
 Bil 100.000Bil 200.000
Avdrag renter og lån per måned2.087 kroner *4.143 kroner **
Bilforsikring per måned1.605 kroner1.652 kroner
Veiavgift (forslag 2001, per måned)189 kroner189 kroner
Årsabonnement bomavgift (per måned)258 kroner258 kroner
Bensin (1.500 km. per måned)1.200 kroner1.200 kroner
Reparasjon mv. (per måned) *** 250 kroner250 kroner
Skattefordel av renteutgiftene
(per måned, første år)
- 185 kroner- 371 kroner
Totalt beløp per måned5.404 kroner7.321 kroner
* Nominell rente 8,60%, effektiv rente 9,96%
** Nominell rente 8,60%, effektiv rente 9,45%
Begge lån 100% finansiert over fem år.
*** Et anslag, varierer selvsagt mye