Priser og vilkår for barneforsikring

Barna dine leker farlig

  1. Priser og vilkår for barneforsikring
Barneforsikring, produkter og priser
Selskap Gjensidige Nor Vesta Storebrand Sparebank 1 Tennant Forsikring Vital Forsikring
Årlig premie 772 kroner 780 kroner 1.212 kroner 960 kroner 507 kroner 936 kroner
Medisinsk invaliditet Max. 1.472.700 kroner
(ved 100% uførhet)
Max. 1.200.000 kroner
(ved 100% uførhet)
Max. 1.025.000 kroner
(ved 100% uførhet,
kun forårsaket av ulykke)
Max. 1.472.700 kroner
(ved 100% uførhet)
Max. 1.500.000(ved 100% uførhet,
kun forårsaket av ulykke)
Max. 1.227.250(ved 100% uførhet)
Død 49.090 kroner 50.000 kroner 51.250 kroner 49.090 kroner 50.000 kroner 49.090 kroner
Behandlingsutgifter Inntil 98.180 kroner
(Kun ved ulykke)
Inntil 90.000 kroner
(Kun ved ulykke)
Inntil 51.250 kroner
(Kun ved ulykke)
Inntil 49.090
(Kun ved ulykke)
Inntil 49.090
(Kun ved ulykke)
Inntil 49.090
(Kun ved ulykke)
Merutgifter
til pleie og omsorg
Inntil 98.180
kroner per år
Inntil 90.000
kroner per år
      Inntil 98.180
kroner per år
Dagpenger ved
sykhusopphold
  250 kroner per dag
(etter 15 dager)
410 kroner per dag 245 kroner
fra dag 1, hvis opphold er min. 14 dager
  245 kroner per dag
(etter 15 dager)
Hjelp til tekniske
løsninger i hjemmet
  Inntil 140.000 kroner   Inntil 147.270 kroner   Inntil 147.270 kroner
Utbetaling ved
kritisk sykdom
    256.250 kroner      
Uførekapital     410.000 kroner
(når barnet blir 18
forutsatt min. 50% arb.ufør)
     
Uførepensjon     41.000 kroner per år
(fra 18-67 år, forutsatt min. 50% arb.ufør)