Prisavslag

Ofte er det mest praktisk å kreve prisavslag.

For hobbyspekulanter som kjøper bil for å selge den videre kan et prisavslag faktisk være en fordel.

Avslaget skal nemlig fastsettes prosentvis i forhold til hvor mye den leverte gjenstand er verdt, sammenlignet med en mangelfri bil av samme årgang og type.

Siden det er vederlaget som justeres er det altså ikke nødvendig å dokumentere noe økonomisk tap på grunn av mangelen - prisavslag og erstatning er mao. to forskjellige ting. Det vil si at selv om du har gjort et kanonkjøp, og isolert sett ikke lider tap på grunn av mangelen, så kan du likevel kreve prisavslag.

Eksempel: Kjøpte du bilen for 50.000 kroner, mens den egentlig er verdt 100.000 kroner, skal prisavslaget beregnes ut fra 100.000. Utgjør mangelen en verdireduksjon på 10 prosent, skal prisavslaget være på 10.000 kroner. Et i utgangspunktet godt kjøp, har altså blitt enda bedre.

Hvorvidt dette er like lett å få til i praksis med en kranglevoren bilselger er imidlertid en helt annen sak.

Til privat bruk

Er bilen kjøpt til privat bruk og ikke skal selges videre, blir i praksis størrelsen på prisavslaget ofte fastsatt ut fra bilens bruksverdi for kjøperen. Hvor mye er bilens verdi redusert i verdi for deg?

I så fall vil et krav om prisavslag oftest bli beregnet til kostnaden ved utbedring der slik kostnad kan beregnes. Du bør derfor vurdere om du skal kreve retting eller prisavslag etter hva som er viktigst for deg.

Artikkelen fortsetter under annonsen