Pris på ungdomsforsikring

Er du ung og nyetablert, kan du velge forsikringspakker til mellom 1.400 og nesten 4.000 kroner i årlig premie. Men innholdet i pakkene varierer også.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Pakkepriser

DinSide Økonomi har spurt de seks største forsikringsselskapene i Norge om hvilket forsikringstilbud de har til unge nyetablerte. Disse er If, Vesta, Gjensidige, Sparebank 1 Forsikring, Terra og Trygg Hansa.

Vær oppmerksom på at det ikke direkte er mulig å sammenlikne prisene da pakkene inneholder litt ulike produkter. Med mindre annet er nevnt, gjelder prisene for ett år, og er uavhengige av hvor i landet forsikringstakeren bor.

Pakkene gjelder for ungdommer fra ca. 18-28(30) år som bor alene. Det er viktig å huske at forsikringen må endres dersom man blir samboer eller får barn.

If

 • Reiseforsikring som gjelder på reiser i inntil 45 dager, og hvor også bagasjen er forsikret (ingen egenandel)

 • Innboforsikring, som forsikrer innbo og løsøre med inntil 100.000. Sykkel og PC er også forsikret mot tyveri utenfor hjemmet, med dekning på henholdsvis 2.000 og 10.000 kroner. (Ingen egenandel på PC og sykkel, men 4.000 kroner på restrende innboforsikring.)

 • Ulykkesforsikring. Gir inntil 500.000 kroner i utbetaling ved en ulykke. Ved alvorlig skade dobles erstatningen til 1.000.000 kroner.

 • Ansvarsforsikring. Dekker det rettslige erstatningsansvaret for skade du som privatperson måtte påføre andre personer eller andres eiendeler. Forsikringssummen er 3.000.000 kroner.

 • Utgifter til rettshjelp. Forsikring som dekker utgifter til advokatbistand i tvistesaker du kan bli part i som privatperson.
PAKKEPRIS: 1.920 kroner.
PAKKEPRIS hvis foreldrene er plusskunde: 1.560 kroner.

Gjensidige

 • Innboforsikring kr 100.000 (dekker ikke sykkel, men kan utvides til å dekke dette).

 • Ulykkesforsikring død med forsikringssum på 50.000 kroner, og medisinsk invaliditet på 500.000 kroner.

 • Reiseforsikring (6 uker) inkludert studieavbrudd, og sykkel til kr 5.000

 • Ansvarsforsikring med forsikringssum på 4.000.000 kroner, utenfor Norden.
PAKKEPRIS: 1.415 kroner.

Terra

 • Innbo- og løsøreforsikring med forsikringssum på 250.000 (egenandel 4.000 kroner). Sykkel er medforsikret med inntil 10.000 kroner.

 • Innbo pluss med forsikringssum på 100.000 kroner (dekker skade ved velting/knusing og ved flytting til nytt bosted).

 • Ansvarsforsikring inntil 4.000.000 kroner.

 • Reiseforsikring i inntil 45 dager (egenandel 500 kroner). Avbestilling inkludert.

 • Ulykkesforsikring med forsikringssum på 1.000.000 kroner.

 • Verdisakforsikring: Bærbar PC med forsikringssum på 15.000 kroner (egenandel 1.000 kroner).
PAKKEPRIS: 2.500 kroner.

Vesta

 • Hjemforsikring (innbo + sykkel) (1.333 kroner)

 • Verdigjenstandsforsikring (pc) (1.056 kroner)

 • Ulykkesforsikring (308 kroner)

 • Reiseforsikring EKSTRA (935 kroner)

 • Grunnrisiko (198 kroner)

 • Naturskadepremie, lovpliktig (60 kroner)

Premiene er inklusive totalkunderabatt.

PAKKEPRIS: 3.890 kroner.

NB. Vesta har i utgangspunktet ikke en direkte ungdomspakke - men har likevel klart å regne ut en pakkepris for oss.

Sparebank 1

Ifølge kommunikasjonskonsulent Hanne Birgitte Lundsett, vurderer selskapet å lage en startpakke tilpasset ungdom. Denne finnes imidlertid ennå ikke.

Likevel fikk vi følgende priser, utregnet etter en person som bor i postnummer 0654 i Oslo:

 • Innbo Standard med innbosum på 100.000 kroner: (1.024 kroner) (egenandel 4.000 kroner)

 • Innbo Topp med innbosum kr 100.000: (1.511 kroner)(egenandel 4.000 kroner)

 • Ung Reise Standard hele verden: (549 kroner)(egenandel 1.000 kroner)

 • Ung Reise Topp hele verden: (794 kroner)(egenandel 1.000 kroner)

 • Ulykkesforsikring, forsikringssum på 500.000 kroner, kun fritid (292 kroner)

 • Verdisak, PC-forsikring, forsikringssum på 10.000 kroner: (203 kroner)
PAKKEPRIS: 2.068 kroner.
PAKKEPRIS, toppdekning: 2.800 kroner.

NB. Studenter under 25 år som bor på hybel/ i leilighet, men som fortsatt har folkeregisteradressen hjemme hos foreldrene, er dekket gjennom foreldrenes innboforsikring. Og sykkel dekkes gjennom innboforsikringen, opplyser Sparebank 1.

Trygg Hansa

Trygg Hansa fikk vi imidlertid ikke noe pristilbud fra.

- Vi har intet spesielt til nyetablert ungdom. Vi er ikke et full-size forsikringsselskap, men henvender oss mot en voksen målgruppe i familiebilsegmentet, sier administrerende direktør, Anne Ombye.