Presser Mobilvarehuset

Mobilvarehuset har ikke etterkommet Forbrukerombudets krav. Tålmodigheten er nå slutt.


Mobilvarehuset har fått frist til 9. desember kl. 14:00 til å endre sine nettsider i tråd med Forbrukerombudets krav.

Utsettelse på utsettelse

Mottar ikke Forbrukerombudet bekreftelse på dette innen fristen, vil det bli fattet forbudsvedtak med tilhørende tvangsgebyr.

Forbrukerombudet sa allerede den 27.11 at det ville bli fattet forbudsvedtak dersom de innen 02.12.02 ikke mottok bekreftelse på at Mobilvarehuset AS ville endre markedsføringen i tråd med Forbrukerombudets standpunkter.

Mobilvarehuset bekreftet i brev fra 02.12 at dette skulle gjennomføres. Dette løftet har de altså brutt.