Praksis hos de norske selskapene

Reglene er der - men bare i teorien. I praksis benyttes de ikke, påstår selskapene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Da vi ringte informasjonsdirektøren i If, Jack Frostad, mente han at selskapet ikke hadde noen begrensning på hvor mange sykehus-dager som kunne dekkes via reiseforsikringen. Men han skulle sjekke det opp, og ringte oss litt senere tilbake.

- Jeg må nok trekke tilbake uttalelsen fra tidligere, for det viser seg faktisk at vi har en begrensning på hvor mange dager man har krav på at vi betaler for sykehusoppholdet i utlandet. Foreløpig er denne begrensningen 30 dager, men den kommer nok til å bli satt opp til 45 dager, sier Jack Frostad.

Kun i teorien

Frostad mener likevel ikke at dette har hatt noen betydning for selskapets kunder.

- I praksis har vi aldri håndhevet denne reglen - hvilket altså betyr at vi har betalt sykehusopphold ut over disse 30 dagene, forklarer han.

Men selv om dere så langt ikke har benyttet regelen, så må man vel forutsette - siden regelen eksisterer - at det kan hende at dere kommer til å bruke den på et tidspunkt?

- Ja, i teorien kan det skje, avslutter Frostad.

Ulik praksis

Gjensidiges reiseforsikring er da litt mer fleksibel.

- Vi vil forsøke å få pasienten hjem til Norge, men i verste tilfelle, hvis personen ikke kan fraktes, har vi ingen begrensning oppover i tid i forhold til hvor lenge vi dekker sykehusopphold, sier produktutviklingssjef i Gjensidige Forsikring, Sigrun Grahl-Jacobsen.

Det har til gjengjeld Vesta.

- Våre vilkår tilsier at vi dekker maksimalt 60 dager på utenlandsk sykehus, men jeg har ikke hørt om noen som er blitt fanget i dette. Vi vil jo forsøke å finne en løsning, sier informasjonskonsulent i Vesta, Svein Erik Rastad.