Postens priser kveler netthandel fra utlandet!

Trist, men sant: Postens tilpasning til Internettfortolling koster deg dyrt. For de som er "kompetente" har riktignok prisen gått ned fra 80 til 50 kroner, mens for oss andre som ikke er så heldige øker prisen fra 80 til 120 kroner.

Fra den 27. mars i år ble det innført nye rutiner i Posten for behandlingen av tollpliktige postsendinger fra utlandet.

Historikk

Den 1. mars 1999 bestemte Finansdepartement at det skulle beregnes moms og eventuell toll på alle postordresendinger fra utlandet, også for gjenstander med en verdi av inntil 200 kroner.

Som speditør gjennomførte Posten, i følge dem selv som en ren service, en automatisk fortolling av de tollpliktige postsendingene til private mottakere. For å gjøre denne jobben tok posten 80 kroner i gebyr. I tillegg kommer moms og eventuell tollavgift.

Dette var et stort tilbakeskritt for den internasjonale handelen med småvarer, som CD-plater. Tidligere var det toll- og momsfritak for varer på inntil 200 kroner.

For å formilde rasende kunder, åpnet Toll- og avgiftsdirektoratet en egen Internettside, der du kunne fortolle varer til en verdi av inntil 200 kroner selv. Resultatet er at Posten har endret sine rutiner, du kan nå velge hvem som skal utføre fortollingen.

Ulempen er at Posten tar seg betalt uansett.

"Service" koster

Bilde: Anne Angelshaug
Vis mer

I følge Posten har de altså fortollet dine varer som en service til deg. Og Posten sier at "de fleste private mottakere har satt pris på denne ordningen, da de færreste har kompetanse til å fortolle selv". Her får du altså ditt pass påskrevet…

Fra den 27. mars i år endret imidlertid Posten sine rutiner. Nå skjer ingen automatisk fortolling, men alle private mottakere får en ankomstmelding om tollpliktige postsendinger. I dag får du altså velge hvem som skal gjøre fortollingsjobben: Posten, en annen speditør eller du selv.

Velger du å fortolle selv over Internett, må du sende en bekreftelse til fortollingskontoret om at godkjent fortolling er foretatt. I retur skal du få en hentemelding, slik at du kan hente pakken på nærmeste postkontor.

Øker prisen

Etter at vi og våre lesere har irritert oss over 80 kroners gebyret siden i fjor, hadde vi faktisk et lite håp om at Posten skulle komme på bedre tanker.

Det var feil.

I følge Postens egne nettsider har "de nye rutinene påført Posten kostnader som ikke dekkes av den portoen avsender i utlandet har betalt".

  • Fortoller du småpakkene selv (for eksempel via Tollvesenets nettside ) går ekspedisjonsgebyret ned fra 80 til 50 kroner.

  • Har pakken en verdi av over 200 kroner, eller du likevel velger å la Posten gjøre hele jobben, øker imidlertid fortollingsavgiften fra 80 til 120 kroner, inkludert ekspedisjonskostandene.

Uforståelig

I følge Line Fredriksen i Postens informasjonsavdeling, ligger de reelle utgiftene for Posten på rundt 200 kroner per forsendelse. I den sammenheng er altså ikke Postens priser for høye, mener hun.

I følge informasjonssjef i Finansdepartementet, Anne-Sissel Skånvik, er dette merkelig.

- Vi trodde prisene skulle gå ned etter at tollvesenets egenfortolling ble en realitet. I praksis er jo prosessen langt enklere enn før.

Skånvik forsikrer imidlertid om at Finansdepartementet IKKE har noe med denne prisøkningen å gjøre. Det er imidlertid ingen politiske signaler som tyder på at maksimalgrensen for egenfortolling, på 200 kroner, skal økes.

Resultatet for deg som er en ivrig nettshopper, er altså at det blir enda dyrere og mer tungvint å bestille dine DVD-filmer fra utlandet. I praksis er altså regningen for at Posten ikke klarer å drive lønnsomt, veltet over på DEG!

Går du utelukkende etter pris, vil det normalt lønne seg å handle i norske nettbutikker, eller (skrekk og gru) rett og slett gå i butikken...

Har gjenstanden din en verdi under 200 kroner bør du i hvert fall velge å fortolle selv. Resultatet er 70 kroner spart.