<b>Klar, ferdig, gå:</b> I dag er det en uke til selvangivelsen skal leveres. Har du ennå ikke gått gjennom din, bør du bruke de neste dagene godt. 30. april er fristen for å levere med endringer.   Foto: Tuva Moflag
Klar, ferdig, gå: I dag er det en uke til selvangivelsen skal leveres. Har du ennå ikke gått gjennom din, bør du bruke de neste dagene godt. 30. april er fristen for å levere med endringer. Foto: Tuva MoflagVis mer

Postene du bør sjekke

Nå har du en uke på deg til å redusere skatten for 2012.

Mange velger nok enkleste utvei og lar selvangivelsen levere seg selv uten å gjøre endringer. Men setter du av noen minutter til å gå gjennom postene, kan det fort være noen skattekroner å hente.

Spørsmålet er selvfølgelig hvor man skal begynne. Tar du for deg Skattebetalerforeningens råd, og i tillegg sjekker de mest populære endringene, er mye gjort.

Mye lest: Oppsigelse til å spise opp

Fem punkter alle bør sjekke

Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen hjelper deg å redusere skatten for 2012.  Foto: Bo Mathisen
Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen hjelper deg å redusere skatten for 2012. Foto: Bo Mathisen Vis mer


Gry Nilsen, advokat og leder for skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen, har satt opp en liste med poster som alle bør sjekke i sin selvangivelse:

  • Hvis du betaler formuesskatt sjekk ligningsverdien. Den skal ikke overstige 30 prosent av reell markedsverdi (primærbolig).
  • Pass på riktig skatteklasse. Enslige forsørgere og gifte som forsørger ektefelle har krav på klasse 2. Skatteklassen finner du rett under fødselsnummeret ditt.
  • Kontrollerer at lønn og andre inntekter er ført opp.
  • Ta frem sjekklisten over de vanligste fradragene og se om noe kan være aktuelt. Eksempler: Rentefradrag, reisefradrag, foreldrefradrag.
  • Sjekk om det er ting du har glemt fra i fjor eller forfjor som kan tas med i årets selvangivelse.

Skattetaten har dessuten lansert en egen fradragstjeneste, som kan hjelpe deg å finne fradrag du ellers ikke ville husket på

Mest populært å endre i fjor

Basert på tallene fra fjorårets innlevering av selvangivelsen, er det følgende poster nordmenn i størst grad endrer på:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Post 3.2.8/3.2.9 reisefradrag
Reiser du mer enn 20 kilometer til jobb hver dag, vil reisefradraget overstige minstebeløpet på 13.950 kroner. Dette kan utgjøre betydelige summer for deg som har lang vei til jobben. Men det kan også slå skeivt ut for to kolleger som har like reisekostnader

Post 3.3.1/4.8.1 renter og gjeld
Gjennom skattefradraget på gjeldsrenter får nordmenn redusert skatten med tusenvis av kroner. Desto viktigere er det å sjekke at det forhåndsutfylte beløpet i selvangivelsen stemmer. Renter på gjeld til privatpersoner og arbeidsgiver ikke er forhåndsutfylte i selvangivelsen og må legges til manuelt. Samboere må dessuten fordele renter og gjeld manuelt. Endringer lagres ikke fra år til år, så denne jobben må du gjøre hvert år.

Post 3.1.1/3.1.2/4.1.1 renteinntekter og bankinnskudd
På samme måte som renter på gjeld til privatpersoner ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, må renteinntekter fra private utlån føres opp manuelt. Renteinntekter beskattes med 28 prosent.

Endringer i renteinntekter og bankinnskudd skyldes ofte imidlertid oftest at ektefeller og samboere endrer på fordelingen seg i mellom. For nygifte kan det lønne seg å sjekke at Skatteetaten faktisk har registrert ekteskapet

Post 3.2.10 foreldrefradrag
Fradragsgrensen for foreldrefradraget på selvangivelsen, er 25.000 for ett barn og inntil 15.000 for hvert ytterligere barn. Men det mange ikke er klar over, er at man kan legge til reisekostnader dersom man har omvei til barnehage og skole

Post 4.2.5 motorkjøretøy
Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer (som ikke er driftsmidler) verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hovedimportør. Listeprisene finner du her: skatteetaten.no/listepris

Alt om selvangivelsen 2012 finner du her