Positiv russefeiring

Nå er sesongen slutt for bråkete busser og feirende ungdom i rødt eller blått. Forbundet Mot Rusgift er fornøyde med avgangselevene.

Foto: Russen.no

Forbundet Mot Rusgift (FMR) skriver i en pressemelding at de synes russen har oppført seg godt i år. Det har vært langt færre anmeldelser i forbindelse med russ enn tidligere.

Ikke verre
FMR har hatt kontakt med 26 politidistrikt etter russetiden. Ingen av disse sier at russen har oppført seg verre enn før.

- Under en russepresidentsamling med 125 representanter fra hele landet, var det helt tydelig at russen også ville noe annet enn fyll og fest, sier FMR-leder Knut Reinås i en pressemelding.

Han sier videre at alle ønsket en sikker og forsvarlig russefeiring.

Langt igjen
Politiet har hatt god kommunikasjon med russen. Det har medført forståelse for at russetiden ikke er en unntakstilstand. Det er likevel langt igjen til FMRs drømmefeiring for russen.

- Vi håper at det blir slutt på både terrordagene og det sterke sexpresset som russen er utsatt for i dag, sier Reinås.

I en undersøkelse fra 2002 kom det frem at 70 prosent av russen mente feiringen kun skulle bestå av fyll og fest hele døgnet. Nå har russen et godt samarbeid med politiet og viser at de respekterer lover og regler.

Bevisst russ
FMR har som mål å forbedre russefeiringen og bekjempe den farlige fylla. Før årets russefeiring, var Reinås optimistisk. Han registrerte at russestyrene tok ansvar og forberedte seg på russetiden.

- Et inntrykk man kan få gjennom media og ved kontakt med russen, bekrefter absolutt at det er en bedringsprosess på gang, sa han til Mozon.

Også russen selv ga uttrykk for å være bevisste i Mozons saker om fyll, sex og hjernehinnebetennelse.

 

Mozon, 20.5.2006