Poseavgiften utsettes

Poseavgiften vil likevel ikke innføres 15. mars.

<b>POSEAVGIFTEN UTSETTES:</b> På grunn av massiv kritikk mot forslaget til poseavgift, utsettes innføringen som var ment å tre i kraft 15. mars. Departementet sier de vil komme tilbake til saken med Revidert nasjonalbudsjett, som er 12. mai. Foto: KRISTIN SØRDAL
POSEAVGIFTEN UTSETTES: På grunn av massiv kritikk mot forslaget til poseavgift, utsettes innføringen som var ment å tre i kraft 15. mars. Departementet sier de vil komme tilbake til saken med Revidert nasjonalbudsjett, som er 12. mai. Foto: KRISTIN SØRDALVis mer

Stortinget hadde bestemt at det fra 15. mars skulle innføres en poseavgift på bæreposer av plast og papir. På bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden har departementet imidlertid besluttet at avgiften på bæreposer likevel ikke skal iverksettes fra den datoen.

Finansdepartementet uttalte til Dinside for et par uker siden at de stod fast på intensjonen om å innføre avgiften fra 15. mars. Nå har de imidlertid snudd.

LES OGSÅ: Mange er kritiske til poseavgiften

Utsetter til 12. mai

Regjeringen uttaler følgende i en pressemelding:

«Intensjonen var at avgiften skulle innføres fra 15. mars 2015. I avgiftsvedtaket fra Stortinget ble det bestemt at avgiften skulle tre i kraft fra det tidspunktet departementet bestemte. Bakgrunnen for dette var at den nye avgiften kunne reise avgiftstekniske utfordringer.

Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015.

Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.»

Revidert nasjonalbudsjett er klart 12. mai.

LES OGSÅ: Kommentar: - Selvsagt har de det travelt med å innføre poseavgiften. Det er tross alt snakk om 1 milliard inn i statskassa

Massiv kritikk

Din mening:

Er du for eller mot poseavgiften? (Avsluttet)
Mot, det er andre løsninger som fungerer bedre(80%) 5174
For, vi må bruke færre poser, og dette er en grei løsning(10%) 651
Jeg bryr meg egentlig ikke(8%) 487
Jeg bruker uansett ikke poser(2%) 127
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.Høringsfristen på forslaget til vedtak var 27. februar. Og det har ikke manglet på kritiske tilbakemeldinger. Vi har lest høringssvarene, og det er veldig mange av høringsinstansene som har kommet med kritiske innspill til forslaget som departementet har lagt på bordet.

Mye av kritikken har gått på at det ble lagt opp til et avgiftsfritak for bæreposer fremstilt av nedbrytbart materiale, altså bio-poser. Her har det vært pekt på at slike poser ikke vil kunne skilles fra øvrige, vanlige plastposer med det blotte øyet og at dette vil forurense plastgjenvinningen i så stor grad at denne vanskelig vil kunne utnyttes.

Mange har også kritisert unntaket for små plastposer - fordi disse i stor grad er poser som ikke gjenbrukes - i motsetning til bæreposer av vanlig størrelse som i stor grad gjenbrukes i Norge, blant annet til søppelhåndtering.

Flere av høringsinstansene har også kommentert at de ser på forslaget som det var utformet, som en ren fiskal avgift.

Og hvem skulle definere bruken av posen? I forslaget som lå på bordet, var det åpninger for individuelle vurderinger av hvilke poser som er ment for flergangs - eller engangsbruk - og dermed hvilke som ville vært fritatt for poseavgiften eller ikke.

Avgiften var nemlig unntatt for poser ment for flergangsbruk.

Ikke forenlig med EUs nye emballasjedirektiv

Det er også påpekt at det i EU jobbes med endringer i emballasjedirektivet - som handler om plastbærepose - og at man i det norske regelverket bør se mot dette for å få et regelverk som er forenlig mot det kommende EU-direktivet.

Dette er under arbeid i EU, og er ennå ikke landet. Det norske regeverket som var foreslått, var imidlertid ikke forenlig med det de jobber mot i EU, blant annet når det kommer til punktet med bio-poser. Der ligger det ikke forslag om at disse skal fritas.

I forslaget til revidert emaballasjedirektiv i EU skilles det på posetykkelse. Det var ikke omtalt i det norske forslaget.

Det er ennå for tildig i prosessen i behandlingen av endringer i EUs emballasjedirektiv til å si hvordan det endelige direktivet vil se ut og hvilken rettslike konsekvenser dette vil få.

Men Direktiv om emballasje og emballasjeavfall er tatt inn i EØS-avtalen, og er i hovedsak gjennomført gjennom frivillige avtaler med næringslivet og regulering av retursystemer for drikkevareemballasje i avfallsforskriften.

«De rettslige konsekvensene avhenger av hvilke mål og eventuelle virkemidler som må innføres for å gjennomføre den endelige rettsakten,» skriver Europalov.

En annen avgift ble satt ned i statsbudsjettet: Kutt i den upopulære omregistreringsavgiften