Pølser, ikke kjøtt, øker kreftrisikoen

Ivrige kjøttspisere har større risiko for kreft enn andre. Nå mener kreftforskere at risikoen først og fremst er knyttet til pølser, bacon, skinke og andre kjøttvarer, og at rent kjøtt ikke er forbundet med økt kreftrisiko.

De som spiser 60-80 gram kjøttvarer per dager har 50 prosent høyere risiko for kreft i tykktarm og endetarm, sammenlignet med dem som spiser lite eller ikke noe kjøttvarer, men som i stedet satser på rent kjøtt. Rent kjøtt av svin, får, kalv og storfe, samt kylling og fisk, er ikke forbundet med økt kreftrisiko.

De nye opplysningene om kjøtt og kreft kommer fra EPIC-studien, Den europeiske oppfølgingsundersøkelsen for kreft og ernæring. Nesten en halv million mennesker i ti europeiske land har svart på spørreskjema om kosthold og levevaner. De skal følges i årene framover for å se hvilke levevaner og kostholdsfaktorer som har betydning for kreft. De aller første resultatene, blant annet om kjøttspising og kreft, ble lagt fram på en konferanse i Lyon, Frankrike, før helgen.

Detaljerte spørsmål
- Hvorfor har risikoen ved å spise mye pølser og andre kjøttvarer først kommet fram i EPIC-studien og ikke i de mange studiene som har vært utført tidligere, blant annet i USA?

- I tidligere studier har pølser, bacon og andre kjøttvarer ofte blitt registrert som kjøtt. I EPIC-studien har vi spurt om hva slags kjøtt og kjøttvarer folk spiser, vi kan derfor analysere kreftrisikoen mer detaljert, sier Elio Riboli som leder Avdelingen for ernæring og kreft ved Det internasjonale kreftforskningsinstituttet i Lyon (IARC), Frankrike.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nitrat
Kjøttvarer er ofte tilsatt nitrat både for å få en rødere farge og for holdbarheten. Nitrat kan omdannes til nitritt og videre til nitrosaminer i kroppen. Disse stoffene kan være kreftframkallende i større mengder.

- Vi vet ikke om det er nitrat som gir økt kreftrisiko, men det er en mulighet. Vi må nå få til et samarbeid med næringsmiddelindustrien. De har oversikt over hvor mye nitrat som tilsettes i forskjellige matvarer, sier Riboli.

Tidligere studier viser at de som spiser mye kjøtt og kjøttvarer, har 20-40 prosent økt kreftrisiko. Forskerne har spekulert på om dette skyldes steking og grilling ved høy temperatur. Når det dannes sprø stekeskorpe ved 200-300 grader, kan det dannes såkalte heterosykliske aminer og andre stoffer som er kreftframkallende. Det er mulig at stekeskorper ikke er så farlig som man trodde. Forskerne ser nærmere på dette når nye data kommer fra EPIC-studien i årene framover. Mye rent kjøtt i kosten kan derfor ennå ikke frikjennes som kreftrisiko.

Røyk farligere enn pølser
Riboli understreker at dataene som nå foreligger er svært foreløpige.

- Vi må heller ikke på noen måte gi inntrykk av at pølser er like farlig som å røyke. Her er det stor forskjell på risikoen.

- Hvilke råd vil du gi til pølsespisende nordmenn?

- Spis en variert kost, unngå å leve ensidig på det ene eller det andre. Hvis du spiser pølser, så varier med rent kjøtt, kylling, fisk, grønnsaker og frukt også, sier Riboli.

- Dataene fra EPIC-studien er svært foreløpige, understreker Aage Andersen ved Kreftregisteret i Oslo. Han mener at beregningene fra EPIC må omfatte flere krefttilfeller for å få sikre nok data. Bak konklusjonene vedrørende kjøttvarer og kreft i tykk- og endetarm, er det bare 741 krefttilfeller blant totalt 472 000 personer. I en så stor gruppe er antall krefttilfeller for lite til å kunne trekke konklusjoner, mener Andersen.

Pålitelige tall om to år
Krefttilfeller fram til 1998-99 er med i beregningene. I løpet av få år vil stadig flere utvikle kreft, datagrunnlaget vil da bli bedre. Riboli sier at man allerede om et til to å vil kunne gjøre mer pålitelige beregninger. Uansett er det klart at store mengder rødt kjøtt, i en eller annen form, er forbundet med økt risiko for kreft i tykk- og endetarm.

Hanna Hånes, mozon.no/kreft.no 25.06.2001