Pølsemakere bortvises

Utenlandske pølsemakere blir brutalt bortvist ved norskegrensen. I det hele tatt - for bearbeidede jordbruksprodukter, må vi kunne sies å beskytte våre egne.


Kapitlene 10 og 11 bekrefter at vi har toll i størrelsesorden 3 - 4 kroner per kilo på de fleste kornprodukter, også kornflakes.

Mer om dette kan du lese her, og her.

Kapittel 14 stadfester at import av "Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, siv, rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt lindebark)." skjer tollfritt

Klimaks i pølsedisken

At Norsk kjøtt har fått gjennomslag i handelspolitikken får vi bekreftet i tolltariffens kapittel 16. Her møter vi noen reale satser igjen, og leser med skrekk at tollen på "Pølser og liknende produkter av kjøtt og flesk" blir ilagt en toll på 84,31 kroner per kilo. Med effekten av merverdiavgiften betyr dette at et kilo pølser får 105 kroner i toll. Alle som lurer på hvorfor pølseutvalget i Norge er noe snevert, finner en del av begrunnelsen her.

Alle tollsatsene på bearbeidet kjøtt finner du hvis du trykker her.

Tollfritt sukker

Sukkerimport er derimot tollfri, med mindre sukkeret skal brukes som dyrefor.

Alle tollsatsene på sukkevarer finner du hvis du trykker her.

Det samme gjelder ren kakao, men ikke sjokolade.

Alle tollsatsene på sjokoladevarer finner du hvis du trykker her.

Artikkelen fortsetter under annonsen

At Grandiosaen er norskprodusert, skal du være glad for. Importert pizza får seg nemlig en prissmell ved tollgrensen på 29,35 kroner per kilo. Dette er jo tre ganger prisen på en Grandiosa i butikken, og må kunne kannes en real tollmur.

I det hele tatt, blir utenlandsk bakst behandlet nokså ublidt ved ankomst til landet.

Tollsatsene på bakervarer finner du hvis du trykker her.