Pollen mot PMS

Et preparat av pollen kan forvandle sure jenter til søte engler, i følge en norsk undersøkelse.

Premenstruelle spenninger, eller PMS er ingen spøk. Verken for den det gjelder, eller for uheldige familiemedlemmer som er på feil sted til feil tid.

For noen kan problemer som irritasjon, hodepine og kort lunte bli et så stort problem at det går ut over både jobb og ekteskap.

- PMS har enorme økonomiske og sosiale kostnader om du regner med tapt arbeidstid og oppløste ekteskap. Og det er kanskje slike argumenter vi trenger for at leger og politikere skal forstå at dette er et alvorlig samfunnsproblem, forteller den danske forskeren Kaj Winther til Mozon.

Forsker på pollen
Sammen med den norske legen Gerhard M. Gerhardsen har han undersøkt effekten av et nytt pollen-produkt som skal hjelpe mot typiske PMS-plager. Og forskerne er overbevist om at dette naturmiddelet kan hjelpe mange kvinner.

- Vår undersøkelse av 120 kvinner viser at pollenproduktet Femal hadde betydelig påvirkning på mange av symptomene på PMS. Særlig problemer som irritasjon, oppfarenhet og sinne ble betraktelig redusert i løpet av de fire månedene undersøkelsen varte, forteller Gerhardsen.

De to forskerne presenterte sine funn på en konferanse i Oslo sentrum i går.

- Alle kvinnene som deltok i forsøket fikk i tillegg tre måneders forbruk av pollenpreparatet etter prosjektet var ferdig. Testene vi tok etter denne perioden viser at preparatet har fortsatt å gi enda større bedring over tid. Men det må også understrekes at naturmiddelet ikke var like effektivt mot problemer som humørsvingninger og depresjoner i den pre-menstruelle perioden, sier Gerhardsen.

Mange symptomer
PMS er et sammensatt problem som rammer opptil en tredjedel av alle norske kvinner. De vanligste fysiske symptomene er opphopning av væske, ømme bryster eller hodepine, mens irritasjon, sinne og nedstemthet er vanlige psykiske reaksjoner.

Symptomene på PMS oppstår mellom eggløsningen og menstruasjonen, og kan vare i flere dager. Årsaken er antageligvis endringer i hormoner som østrogen og progesteron. P-piller med slike hormoner kan derfor hjelpe noen kvinner til å redusere problemene. Men legene har fortsatt langt å gå før man har noen sikker behandling av PMS.

Farlige kvinner
- For noen kan PMS være så ille at man blir til fare for seg selv og andre. Jeg vil anta at en av fire kvinner med PMS har så store problemer at hun trenger behandling, men ofte vet vi leger altfor lite om hva som kan hjelpe.

- PMS er et undervurdert problem i Skandinavia. I motsetning til land som England, hvor man har en døgnåpen telefonsentral som kan hjelpe mennesker med akkurat disse problemene, sier Winther.

Han antyder at forskningen på PMS er underprioritert fordi det er et kvinneproblem. Men ettersom stadig flere kvinner tar del i arbeidslivet vil kanskje også økonomene forstå at dette er et samfunnsproblem som har konsekvenser for mange.

- Se bare på hvor store midler som brukes til forskning på hjertesykdommer. Det er en sykdomstype som typisk rammer menn, og som vi bruker store ressurser på, poengterer Winther.

VIL DU VITE MER OM PMS? LES SAKEN: HVORDAN TAKLE PMS

LES OGSÅ: PMS KOSTER MILLIONER

 

Mozon.no, 08.03.2005