Politi og elefanter, glemmer aldri!

Har du i løpet av ditt liv begått en straffbar handling og fått bot, fengselsstraff eller blitt anmeldt? Da skal du vite at politiet har like god husk som elefanten. Handlingen din blir ikke glemt, selv ikke etter din død. Med andre ord, du er i politiets mappe til evig tid.

Er du en av hundretusener av nordmenn som en eller annen gang har gjort noe som ikke burde gjort? Ble du for eksempel i din ville ungdom anmeldt for å ha kastet snøball på naboens bil? - ja, da er disse opplysningene å finne i politiets arkiver. Her blir nemlig ingenting glemt. Opplysninger om selv den minste forbrytelse blir liggende i politiets arkiver til evig tid. Eneste unntak er i saker som er oppgjort gjennom forenklede forelegg.

- Joda, det stemmer dette, bekrefter ekspedisjonssjef i justisdepartementets politiavdeling Magnar Aukrust overfor DinSide. - Jeg er faktisk, ehhh…, selv å finne i disse registre, innrømmer han noe spakt.

Aukrust er snar med å forklare at det slett ikke er uvanlig for politifolk å bli anmeldt i forbindelse med arbeide i ulike typer politisaker, enten som pågripere, vitner eller i forbindelse med avhør og saksbehandling.

Strafferegisteret og bøteregisteret

I hovedsak er det to registre hvor politiet lagrer alle fakta om dine og mines feilskjær her i livet. Det er strafferegisteret og bøteregisteret. Kjært barn har mange navn og det første går derfor også under navnet sentralt straffe- og politiopplysningsregister eller SSP-registeret. Bøteregisteret kalles også bot- og prikkregisteret eller politiets sentrale bøteregister.

Alle opplysninger om saker som er ferdige, det vil si at alle dommer som inneholder fengselsstraff eller "andre lignende reaksjoner", ligger i SSP-registeret.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bøter og andre mildere reaksjonsformer ligger lagret i bøteregisteret.

- Opplysninger i disse to registrene blir aldri fullstendig slettet. Når en straffedømt eller bøtelagt person dør, tas imidlertid opplysningene ut, men bare for å bli flyttet over i manuelle arkiv, opplyser Aukrust.

Anmeldelsesregisteret

(saker under etterforskning)
Selv om du aldri har betalt en bot eller blitt dømt etter straffeloven kan ditt navn være å finne i politiets permanente registre. Straffesaksregisteret, også kalt anmeldesesregisteret eller STRASAK, inneholder alle data vedrørende anmeldelser og andre saker som er under etterforskning. Så dersom du for tiden har en anmeldelse hengende over deg, så ligger opplysningene her.

Du tror kanskje at disse data slettes dersom anmeldelsen viser seg å være grunnløs. Neida, da overføres "mappa" til det manuelle arkivet med det selvmotsigende navnet saneringsarkivet (SANSAK).

- Saneringsarkivet er et permanent arkiv som politiet kan ta i bruk dersom du på nytt blir innblandet i noe ulovlig, sier Aukrust.

Hvem har tilgang til opplysningene?

Dersom du skjelver ved tanken på at dine feilskjær oppbevares permanent i politiets arkiver lurer du sikkert på hvem som har eller kan få tilgang til arkivene. Kan arbeidsgiver, naboen eller andre henvende seg til politiet for å få vite om min ville ungdomstid? Både ja og nei. Stikkordet er vandelsattester. Flere offentlige institusjoner som for eksempel forsvaret, kan be politiet om å få utskrevet vanlig vandelsattest eller utvidet vandelsattest. Dersom du ønsker å vite mer om hvem som kan be om vandelsattester og hva disse kan inneholde bør du lese artikkelen "Vandelsattester" i DinSides jusskole. (den kommer snart!)

I mellom tiden kan du berolige deg med at det bare er autoriserte politi- og lensmenn som har tilgang til arkivene. For å kunne hente ut data må opplysningene være relevante i forhold til politiets oppgave. Husk også at du har rett til selv å få vite hva som er registrert om deg i politiets arkiver. Du kan i tillegg be om å få tilsendt din personlige vandelsattest. Kontakt i så fall ditt lokale politikammer.

Ønsker du å vite mer om regler og forskrifter vedrørende politiets oppbevaring og utlevering av opplysninger kan du for eksempel bruke disse lenkene:

Forskrifter om strafferegistrering

Lov om strafferegistrering

Om forelegg (straffeprosesslovens kapittel 20)

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.