Pol i nærheten av deg?

Vinmonopolet skal åpne 30 nye butikker i 2002, og det er distriktene som er den store vinneren. Se om det kommer pol i nærheten av deg.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Sosial- og helsedepartementet har besluttet å etablere inntil 20 nye vinmonopolbutikker i distriktene innen utgangen av 2002.

Pol i nærheten av deg?

Disse 20 nye butikkene kommer i tillegg til de 10 butikkene som - innenfor rammene av gjeldende landsplan - skal åpnes i 2002.

Bedre tilbud i grisgrendte strøk

Plasseringen av de nye utsalgene baseres på følgende kriterier:

  • Tilbudet skal bedres i de områder der tilgjengeligheten er dårlig og nyetableringer skal være bedriftsøkonomisk lønnsomme.
Totalt vil dermed Vinmonopolet ha 182 butikker innen utgangen av 2002.

Her kommer det nye butikker

Pol i nærheten av deg?

Endelig plassering av butikkene innenfor hver enkelt kommune vil skje etter at kommunene har behandlet søknad fra Vinmonopolet om tillatelse til salg, og etter at selskapet har funnet fram til egnede lokaler, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Kilde: Aperitif.no