Pneumokokkvaksine til norske barn

Det er nå vedtatt at pneumokokkvaksine skal bli en del av det norske barnevaksinasjons-programmet.

Vaksinen blir et tilbud til alle barn født f.o.m 2006. Og det er flere grunner til at vaksinen taes inn i programmet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Pneumokokker er hovedårsaken til alvorlig sykdom hos små barn som hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning. Det har i de senere årene vært en gradvis økning av slike tilfeller.

De fleste barna som rammes av alvorlig pneumokokksykdom, er tidligere friske barn uten kjente disponerende faktorer selv om barn med manglende miltfunksjon og de som tilhører andre risikogrupper, har økt risiko for sykdom og alvorlig utfall.

Vaksinasjon med pneumokokkvaksine kan bidra til å motvirke antibiotikaresistens mot pneumokokker.

Generell vaksinasjon av barn har i USA ført til færre tilfeller av alvorlig pneumokokkinfeksjon også i ikke-vaksinerte aldersgrupper.

Hvis foreldre til barn født før 01.01.06 ønsker at deres barn skal ha vaksinen, må utgiftene dekkes av den enkelte. Det er lege som har ansvar for å rekvirere vaksinen som er på resept. Det kan imidlertid avtales lokalt om denne vaksinasjonen skal utføres i regi av helsestasjonen eller hos fastlegen. Denne vaksinasjonen skal også meldes til SYSVAK-registreret.

Den vaksinen som nå taes inn i programmet heter Prevenar® og er en 7-valent konjugert pneumokokkvaksine. Vaksinen gir høy beskyttelse mot alvorlig pneumokokksykdom som skyldes de bakterietypene som inngår i vaksinen. I Norge gjelder det ca 70 % av tilfellene hos barn under 2 år. Hos eldre barn er det dårligere samsvar mellom vaksineserotypene og serotyper som gir sykdom.

 

Mozon.no, 05.07.2006