Plutselige penger

Det kan bli enklere å få erstatning når du selv har skylda eller skaden skyldes "plutselig eller uforutsett påvirkning".

Det kan bli konsekvensen av to ferske vedtak i Forsikringsskadenemnda. Sakene gjelder mobiltelefoner mistet i en vaskebøtte fylt med vann og i en bekk.

Ny praksis

Nemnda peker i begge tilfellene på at skaden på telefonene oppsto "plutselig og uforutsett".

Fokuset flyttes fra person til gjenstand, og kundene skal ha erstatning fra forsikringsselskapet.

I begge sakene avviste selskapene først erstatningsplikt. Dette er sakene:

Sak 1

Forsikringstakeren vasket badet. Langkosten, som han hadde satt opp mot veggen, falt plutselig mot ham. Da han vred seg unna, falt mobiltelefonen ut av brystlomma og ned i vaskebøtta.

Etter vanlig praksis ville hendelsesforløpet vært i fokus hos forsikringsselskapet, og kunden ville ikke fått erstatning.

Nemnda mener nå at det var en uforutsett og plutselig begivenhet i seg selv at mobiltelefonen falt i bøtta.

Sak 2:
Mobiltelefonen falt ut av ryggsekken da forsikringstakerens hund plutselig rykket i båndet da mannen skulle hoppe over en bekk. Både mannen og mobilen falt i bekken.

Mannen la ikke merke til at mobilen ble liggende igjen. Først etter seks timer fisket han den vannskadede telefonen opp av vannet.

Også her ser nemnda bort fra mannens handlinger i forkant av hendelsen.

Tilfreds

Det at mobiltelefonen falt i vannet, ses på som plutselig og uforutsett.

- Nemnda har tidligere sagt at skader ikke dekkes av forsikringen dersom det legges avgjørende vekt på forsikringstakerens egne handlinger, sier juridisk rådgiver Helga Skofteland, en av Forbrukerrådets representanter i nemnda.

- Vi er tilfreds med at flertallet nå legger en ny vurdering til grunn, sier Skofteland.