Du trenger ikke ha dårlig samvittighet om du sier jatakk til plastposer i butikken - men du trenger ikke takke ja hver eneste gang.  Foto: colourbox.com
Du trenger ikke ha dårlig samvittighet om du sier jatakk til plastposer i butikken - men du trenger ikke takke ja hver eneste gang. Foto: colourbox.comVis mer

Plastposer bedre enn papirposer

Gjør opprør mot antiplastpose-propagandaen med god samvittighet.

Plastposer bør ikke fjernes fra markedet, mener Statens forurensningstilsyn (SFT). Nesten 80 prosent blir gjenbrukt til håndtering av avfall, og det er svært få poser som havner i naturen, er konklusjonen i en rapport tilsynet har utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med Norconsult, har SFT vurdert miljøkonsekvenser av ulike posetyper, med tanke på bruk av energi og ressurser i produksjonen, CO2-utslipp, avfallsmengde og forsøpling og forurensning.

Papir minst miljøvennlig

I et livsløpsperspektiv kommer plastposer faktisk bedre ut enn papirposer. Men aller mest miljøvennlig er det å bruke et bærenett i tekstiler eller kunststoff.

Stor bildespesial: Plastposenes vakreste fiender.

Det produseres likevel flere plastbæreposer enn nødvendig, og det vil være en viss miljøgevinst å erstatte noen av posene med bærenett av plast eller tekstiler.

- Plastbæreposene bør ikke fjernes fra markedet, men vi er godt fornøyd med at det nå tilbys mange varianter av bærenett på markedet. Bærenett av plast eller tekstiler er mest miljøvennlige, dersom de brukes tilstrekkelig mange ganger, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

God gjenbruksprosent


I dag utgjør plastposer omtrent 1 prosent av alt husholdningsavfall, men spiller allikevel en viktig rolle i dagens avfallshåndtering. 60 prosent av alle plastposer brukes som emballasje til restavfall, 22 prosent brukes igjen som emballasje for panteflasker, metall og andre returprodukter.

Av de resterende 18 prosentene blir 15 prosent levert til materialgjenvinning, mens 3 prosent går i restavfallet.

Problematisk med miljøplastposer

De miljøvennlige bionedbrytbare plastposene har også skapt et nytt problem: Dersom de kastes i komposter, naturen eller med vanlig restavfall vil de brytes ned, men kastes de med annen plast i plastretursystemet, vil de forringe sluttproduktet.