Plastkort gir rett til helsetjenester

Tirsdag erstattes blanketten E 111, som gir rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling når man oppholder seg i EØS-området eller Sveits, med et plastkort.

Bestill kortet HER.

Den nye kortet, Europeisk helsetrygdkort, dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E 111.

Etter hvert vil kortet erstatte alle andre helseskjemaer, som de jobbsøkere og studenter trenger.

Europeiske myndigheter håper kortet vil kutte ned på byråkratiet og gjøre det enklere for europeere å få medisinsk hjelp i EØS-området og Sveits.

I dag må folk fylle ut varierende skjemaer avhengig av om de er på ferie, studerer eller jobber.

Disse skjemaene gir dem som har dem rett til akutt hjelp og medisinsk behandling på samme vilkår som innbyggerne i landet de besøker.

Det nye kortet vil gjøre prosessen enklere. Det vil, for eksempel, gi pasienter som må betale for behandlingen i utlandet raskere oppgjør fra deres eget trygdesystem.

E 111-skjemaet dekker også ektefeller og barn av personen som er navngitt på blanketten. Det nye europeiske helsekortet er personlig og gjelder bare den personen kortet er utstedt til.

Om en familie skal utenlands i sommer bør hver enkelt av familiemedlemmene derfor ha sitt eget europeiske helsekort.

Europeisk helsetrygdekort erstatter ikke reiseforsikringen. I mange land dekker heller ikke kortet alle helsetjenester fullt ut. Dette kan også gjelde ved sykehusopphold.

Kortet dekker heller ikke hjemreise om du blir syk eller utsatt for en ulykke i utlandet om dette skjer utenfor de nordiske landene.

Derfor er det ikke noen grunn til å sløyfe reiseforsikringen i den tro at maner dekket fullt ut med det nye europeiske helsekortet.

 

Mozon.no, 01.07.2004