Piller gir hjertefeil hos nyfødte

Gravide som tar betennelsesdempende medisiner under svangerskapet, har større risiko for å føde barn med hjertefeil.

Medikamentene som faller inn under gruppen NSAID’er eller såkalte Cox-2-hemmere, er mye brukt som smertestillende ved revmatiske plager. Voltaren, Naproxen og Celebra er kjente preparater i Norge.

Undersøkelsen fra Canada er den første i sitt slag som konkluderer med at barn kan få hjertefeil dersom mor bruker slike medisiner i løpet av første trimester.Resultatene viser at kvinner som tok NSAID’er hadde dobbel så stor risiko for å få en baby med misdannelser, enn de kvinnene som ikke tok slike preparater. Risikoen for å få en baby med hull i hjertet eller delte hjertekamre var hele tre ganger så høy.

- Dersom disse resultatene stemmer, er dette viktig informasjon til vordende mødre. Rundt halvparten av alle graviditetene i USA er uplanlagte. Mange vet ikke at de er gravid før langt ut i første trimester, sier medisinsk direktør Nancy Green, til tidsskriftet WebMD.

Tidligere forskning viser at også blodtrykksmedisin kan gi hjertefeil hos nyfødte.

Nyttig kunnskap
Gynekolog og lege Anne Stensløkken ved Balderklinikken i Oslo mener at studien kan gi svært nyttig kunnskap.

- Hittil har vi visst at gravide skal være forsiktige med slike preparater i siste del av svangerskapet fordi det kan oppstå fare for at hjerteklaffene ikke lukker seg når barnet begynner å puste i luft etter fødselen, sier hun til Mozon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stensløkken understreker likevel at det er viktig å være forsiktig med slike medisiner under hele svangerskapet.

- Cox2-hemmere har vært mye i søkelyset på grunn av rapporterte bivirkninger knyttet til hjertesykdom hos voksne.

Det er interessant at også nyfødte nå undersøkes. Jeg tror likevel at norske leger er forsiktige med å skrive ut disse preparatene til gravide, og at de anbefaler alternative løsninger, sier hun.

Anbefales ikke
Seksjonssjef Ingebjørg Buajordet i Statens legemiddelverk bekrefter at gravide skal vise varsomhet med betennelsesdempede midler.

- Preparater som Volataren, Ibux og Naprosyn skal ikke brukes i svangerskapets tre siste måneder. De anbefales ikke brukt i de seks første månedene uten at det er særlig behov for det. Dersom man må bruke slike midler i de første 6 månedene av svangerskapet eller om man planlegger graviditet, skal man bruke lavest mulig dose i kortest mulig tid, sier Buajordet til Mozon.

Cox-2-hemmere har stått på overvåkningslisten til Statens legemiddelverk siden 2001. Siden legemidlene kom på listen har det blitt oppdaget alvorlige bivirkninger. To av legemidlene er trukket fra markedet (Vioxx og Bextra). Bruken av legemidlene er betydelig redusert, ifølge Legemiddelverket.

- Det forventes ikke lenger at vi får mange nye signaler om ukjente bivirkninger ved å ha dem på Overvåkingslisten. De er derfor tatt bort fra lista. Vi følger fortsatt med på det som rapporteres av bivirkninger for denne gruppen, men ser altså ikke behov for at de står på denne listen lenger, understreker Buajordet.

Slik får du god helse som gravid.

Mozon.no, 30.08.2006