Pille mot røykedøden!

Lungesykdommen KOLS er på WHOs topp5 liste over verdens dødeligste sykdommer. Sykdommen oppstår i stor grad hos røykere, og hele 250.000 nordmenn er rammet. Men en ny studie kan nå gi håp om effektiv hjelp.

Pille mot røykedøden!

Lungesykdommen KOLS er på WHOs topp5 liste over verdens dødeligste sykdommer. Sykdommen oppstår i stor grad hos røykere, og hele 250.000 nordmenn er rammet. Men en ny studie kan nå gi håp om effektiv hjelp.

Av: Mattis Koppang

KOLS som står for kronisk obstruktiv lungesykdom, er vår nye folkesykdom. Mange har det uten å vite om det. KOLS er den fjerde største dødsårsaken i USA. I Norge er mellom 4-6 prosent av den voksne befolkningen rammet. Det betyr at nesten 250 000 nordmenn har utviklet sykdommen!

KOLS er en kronisk lungesykdom som i 80-90% av tilfellene skyldes røyking. KOLS er en av hovedårsakene til sykelighet og tidlig død i verden, oantall rammede øker stadig. Verdens helseorganisasjon har gjort beregninger som viser at innen 20 år vil KOLS være en av de fem sykdommene som vil koste samfunnet mest. Å kunne forebygge utviklingen av KOLS har derfor en enorm sosial og økonomisk gevinst.

KOLS- pasienter er vanligvis storrøykere med en langvarig nikotinavhengighet, hvilket gjør at det har enda vanskeligere for å slutte å røyke enn normalrøykeren . Derfor trenger disse pasientene mer effektive røykeavvenningsmetoder.

Fjerner abstinensen nikotinfritt
Alle røykere som er motiverte til å slutte å røyke bør gjøre et forsøk. Spesielt pasienter med KOLS burde få støtte fra sin lege ettersom røykestopp så tydelig har vist å påvirke sykdomsforløpet sier Professor Donald Tashkin ved UCLA i California, USA som er hovedforfatter av studien. Zyban (bupropion) er det første godkjente nikotinfrie legemiddelet som kan hjelpe pasienter med KOLS til å slutte å røyke. Vår studie har vist at i en pasientpopulasjon med mild til moderat KOLS er dette, sammenlignet med placebo, en effektiv behandling for å oppnå røykeslutt .

Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne oppfatningen støttes av norske lungeleger. Røykestopp er det viktigste element i behandlingen av KOLS sier lungelege: I alle stadier av sykdommen oppnår man en helsegevinst gjennom å slutte å røyke

Studien har vist at Zyban er meget effektivt til pasienter med mild til moderat KOLS sammenlignet med placebo. Middelet har, i kombinasjon med støtte og oppfølging, vist seg å være til veldig god hjelp ved røykeavvenning. Selv om den eksakte virkningsmekanismen ikke er helt klarlagt, er det sannsynlig at Zyban virker gjennom å gjenopprette den ubalansen i hjernenes kjemi som er forårsaket av nikotin. Det er denne ubalansen som gir røyksug og abstinenssymptomer når man slutter å røyke.

Studien
Denne studien er den første publiserte, placebokontrollerte undersøkelsen med Zyban hos røykere med KOLS.
Studien ble gjennomført på 11 sykehus i USA, og omfattet totalt 404 røykere med mild til moderat KOLS. Pasientene fikk behandling med Zyban i 12 uker og ble fulgt opp i 6 måneder.

Under behandlingsfasen besøkte pasientene behandlingsstedene jevnlig for undersøkelse og rådgivning. Sigarettkonsumet ble notert, og røykestopp ble bekreftet ved hjelp av kullosmåling i utåndningsluften.

Resultat
Under uke 4-7 i behandlingen hadde nesten dobbelt så mange av de som fikk Zyban sluttet å røyke sammenlignet med de som fikk placebo (28% sammenlignet med 16%, p=0,003).

Etter 12 uker var det 18 prosent av de som fikk Zyban sammenlignet med 10 prosent i placebogruppen (p=0,027) som var totalt røykfri. Dette er en streng måling som ikke tillater et eneste trekk av en sigarett i denne perioden.

Det ble registeret mindre vektøkning, røyksug og abstinenssymptomer i gruppen som fikk Zyban, i forhold til de som inntok placebo. Tablettene var godt tolerert og bivirkningene var på nivå med de man finner i andre studier med det samme middelet. Studien viser altså at Zyban er effektivt og godt tolerert hos pasienter med mild til moderat KOLS.

mozon.no, 17.01.02 Kilde: The Lancet