<b>- Da var det bare personnummeret</b> DinSide-leser fikk låne briller med seg fra Brilleland, men da måtte de ha personnummeret. Foto: Colourbox.com
- Da var det bare personnummeret DinSide-leser fikk låne briller med seg fra Brilleland, men da måtte de ha personnummeret. Foto: Colourbox.comVis mer

Personnummer på Brilleland

Bruken av personnummer flyter ut. En leser måtte oppgi det på Brilleland.

Det er mange som heter Jan Johnsen og Kari Olsen, og kredittbyråer og skattevesen klarer ikke å holde dem fra hverandre, enda de er født på forskjellige dager og bor på forskjellige adresser. Dessuten kan du jo bytte navn også, til Nikolai Astrup eller Tom Lund, og flytte til Jevnaker. Men personnummeret blir du aldri kvitt. Det er personnummeret ditt som er deg.

De fleste av oss er vel ikke flaue over å være oss, men likevel kan det være grunn til å holde personnummeret for det selv.

Identitetstyven behøver personnummeret

I banker, forsikringsselskaper, kredittvurderingsselskaper, inkassoselskaper, boligselskaper og nær sagt alle offentlige kontorer er personnummeret nøkkelen din til penger og rettigheter. En som ønsker å gi seg ut for å være deg, for å kunne stifte gjeld i ditt navn, bestille varer og tjenester som du må betale, heve trygden din eller få penger tilbake på skatten må først skaffe seg personnummeret ditt.

Før brukte Svartepetter brekkjernet når han skulle bane seg vei til dine verdisaker, men slikt regnes idag som usofistikert. Med den riktige informasjonen til riktig tid, kan man få tak i alle dine verdier, helt uten bruk av vold eller trusler. Du har aldri engang sett tyven, du vet ikke hvem han er.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Har de lov til å kreve det?

Datatilsynet får mange henvendelser om bruk av personnumre. Tilsynet mener ingen skal kunne be om personnummer uten at det er absolutt nødvendig. Mange begrunner bruken med ønsket om å bygge opp et entydig kunderegister. For eksempel krever flere fylkeskommuner skoleelevenes personnumre for å innvilge gratis skoleskyss. Dette har Datatilsynet nektet dem, men saken er ikke endelig avgjort.

Personnummer på Brilleland

En leser fikk låne en brilleinnfatning på Brilleland, men ble avkrevd personnummer ved utleveringen. - Utlån av briller er en service vi yter kundene våre, sier markedsdirektør Kathrine Alving i Brilleland. - De får gjerne låne med seg 3-4 innfatninger. Det er gratis, og de betaler ikke depositum. Til gjengjelde ber vi dem identifisere seg. Førerkort, bankkort med bilde eller pass er tilstrekkelig. Vi vil ta en kopi av legitimasjonen, men vi ber ikke konkret om personnummer. Om dette har skjedd i en Brilleland-filial, er det brudd på våre rutiner.

Også studentsamskipnadene er kritisert av Datatilsynet for å kreve personnummer av medlemmene. Personnummeret er også i noen tilfeller gjengitt på medlemskortene. Denne saken er ikke endelig avgjort.

For å få et pristilbud på forsikring på forsikringsselskapenes nettsteder, må du oppgi personnummer. Dette har ført til en lang diskusjon mellom Datatilsynet og selskapene, som foreløpig later til å ha endt med at selskapene har beholdt sin praksis. Fødselsnummeret kan ikke innhentes ved generelle prisforespørsler, sier Datatilsynet. Men ved å definere sine prisautomater som direkte, bindende tilbud, har selskapene opprettholdt bruken av personnumre.

Også netthandelssteder bruker personnumre, hvor de noen steder oppbevares lite betryggende, ifølge Datatilsynet.

Datatilsynet er også i en diskusjon med kollektivselskapet Ruter i Oslo-området om bruk av personopplysninger i deres nye elektroniske billettsystem. Ruter ønsker å kunne følge hver enkelt kunde gjennom hele systemet til enhver tid og lagre dataene i månedsvis.

Pakker fra utlandet

Når du får pakker fra utlandet hvor verdien er over 200 kroner, må det foretas en fortolling. Tollvesenet krever nå personnummeret ditt for å utlevere pakken. Motivet for dette later til å være blant annet overvåkning.

Coop krever personnummer, og har ved minst én anledning også gitt det videre til tredjepart.

Bankene bruker nå personnummer som brukernavn ved innlogging til nettbanken. Også dette var Datatilsynet misfornøyd med, men hadde ikke maktmidler til å stanse.