Personlighet og immunforsvaret

Er du litt nevrotisk av deg, innebærer det at du kan være mer utsatt for vinterens influensavirus. Nevrotiske personer danner mindre antistoffer.

Hvis du er redd for å bli angrepet av vinterens forkjølelses- og influensa-virus, er det grunn til å være ekstra på vakt hvis du har nevrotiske personlighetstrekk. Da kan det være lurt å hive innpå både tran, vitaminer og forebyggende urter. Ikke minst kan det være viktig å unngå stress.

Tidligere har forskere vist at stress senker immunforsvaret. I tillegg ser det ut til at personlighetstypen har direkte betydning fro dannelsen av f eks antistoffer. Personer med nevrotiske personlighetstrekk ser ut til å ha ekstra dårlig immunforsvar.

Amerikanske forskere testet dette ved å vaksinere 84 forsøkspersoner med hepatitt B-vaksine. Et dårlig immunforsvar viser seg ved at man danner lite antistoffer etterpå.

Det viste seg at de deltakerne som hadde høyest skår for nevrotiske personlighetstrekk, produserte minst mengde antistoffer. Nevrotiske personer kjennetegnes av at de har hyppige humørsvingninger, er nervøse og lett blir stresset.

Tidligere forskning har vist at nevrotiske personer oftere er syke.

- Resultatene våre tyder på at det er sammenheng mellom personlighet og immunforsvar. Personer med nevrotiske personlighetstrekk ser ut til å kunne ha et dårligere forsvar mot bakterier og virus, sier en av forskerne, Anna L. Marsland ved Universitetet i Pittsburg, USA. Studien er støttet av de nasjonale helseinstituttene i USA og publisert i tidsskriftet Health Psychology.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Deltakerne i studien ble også bedt om å holde et kort foredrag som ble tatt opp på video. Dette er en situasjon som ofte skaper stress, og stress nedsetter immunforsvaret. Det viste seg at stress svekket immunforsvaret mest hos de nevrotiske. Det kan skyldes at de lettere ble stresset, men det kan også skyldes at immunsystemet hos nevrotiske personer har mindre "å gå på" , og lettere lar seg slå ut.

Mozon.no, 25.01.2001