Personkunder selger aksjefond

Det ble tegnet verdipapirfond for nesten 21 milliarder kroner i årets første tre måneder, men personkundene solgte seg ut!

Kjøper fond

Samlet nettotegning i alle typer verdipapirfond var nær 21 milliarder kroner i 1. kvartal 2007. Til sammenligning ble det nettotegnet for 32,4 milliarder gjennom hele 2006, viser tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Tegningen fordeler seg på 4 milliarder i aksjefond, 11,1 milliarder i pengemarkedsfond, 5,1 milliarder i obligasjonsfond og 0,5 milliarder i kombinasjonsfond.

Personkunder bakker ut

Brorparten av midlene kommer fra institusjonsmarkedet* med 18,2 milliarder kroner i nettotegning i 1. kvartal. Utenlandske kunder står for 3,1 milliarder, mens norske personkunder innløste for 0,6 milliarder kroner.

Norske institusjonskunder er nå største kundegruppe i samtlige fondsgrupper unntatt kombinasjonsfond, med en total forvaltningskapital på 189,6 milliarder kroner. Norske personkunder har totalt plassert 142 milliarder i verdipapirfond, mens utenlandske kunder har plassert 35,9 milliarder kroner. Norske fondsselskaper forvaltet nær 368 milliarder kroner ved utgangen av februar måned.

- Det er positivt at institusjonskundene og utenlandske kunder har økt sine plasseringer i verdipapirfond i løpet av 1. kvartal. Den tiltakende nettotegningen fra disse kundegruppene de siste årene er en sterk tillitserklæring til verdipapirfond som spareprodukt, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

At personkundenes nettotegning var negativ, skyldes antagelig uro i aksjemarkedet.

Kilde: VFF.

* Med institusjonsmarkedet/kunder menes eksempelvis pensjonsselskaper, kommuner og ulike typer offentlige institusjoner, stiftelser, pensjonskasser og formuende privatpersoner som har organisert formuesforvaltningen sin gjennom et aksjeselskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se også: Tre veier til en million kroner.