Permisjon: Hvor lenge & hvor mye får du?

Fødselspengene er skattbar inntekt på linje med vanlig lønn. Vi ser kun på permisjon med lønn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

For at dere skal ha krav på fødselspenger må de generelle vilkårene være oppfylt:

 • Mammaen må ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før hun begynner sin stønadsperiode.

  Hun må også ha hatt en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis tilsvarer minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (= G) (50% av G = 25.680.-)

 • Pappaen har som hovedregel ingen selvstendig rett til fødselspenger. Farens rett til fødselspenger er mao. avledet av morens rett. Han må likevel ha hatt inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene før hans del av stønadsperioden starter.

  Han må også ha hatt en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis tilsvarer minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (= G) (50% av G = 25.680.-)

Hvor lenge - og hvor mye?

Hvis begge foreldrene har opptjent rett til fødselspenger, kan dere dele fødselspengeperioden mellom dere.

Det betyr f.eks. at dere begge kan velge å jobbe halv dag, eller annenhver uke.

Den totale stønadsperioden for fødselspenger er enten på 42 uker med 100 prosent lønn, eller 52 uker med 80 prosent av full lønn.

Dette velger dere selv, men husk at det valget som gjøres når stønadsperioden starter vil gjelde for hele perioden.

Det går mao. ikke an å ombestemme seg underveis.

Mottar begge foreldrene fødselspenger, må dere velge samme dekningsgrad.

Er du alene om omsorgen for barnet, vil normalt få hele stønadsperioden alene.

Pappakvoten. Fire uker av stønadsperioden er i utgangspunktet forbeholdt barnets far, dersom han fyller de generelle vilkårene.

MERK: Fødselspengene for arbeidstakere tilsvarer full lønn, men er begrenset ved at inntekt over seks ganger folketrygdens grunnbeløp ikke medregnes.

6* G tilsvarer årslønn på 308.160.- Tjener du mer enn dette vil du altså ikke få utbetalt full lønn.

TIPS: Sørg derfor for å ha en klausul i din arbeidskontrakt om at din arbeidsgiver skal dekke spriket fra 6*G og opp til 100 prosent lønnsdekning.

Mer om mammaens rett til fødselspenger

Moren kan ta ut fødselspenger tidligst 12 uker før fødselen er ventet.

Merk at stønadsperioden vil bli forkortet dersom hun ikke tar ut fødselspenger de siste tre ukene før fødselen. Disse tre ukene kan nemlig ikke overføres til etter fødselen.

Fire uker av stønadsperioden er forbeholdt faren, den såkalte fedrekvoten. Dersom faren ikke har rett til fødselspenger eller moren er alene om omsorgen for barnet, utbetales fødselspengene for hele stønadsperioden til moren.

Begrensninger: Dersom du har arbeidsinntekt, vil fødselspengene bli redusert tilsvarende. Det gjelder også hvis du tar ut 80 prosent av full lønn i 52 uker.

Du er derfor forpliktet til å gi trygdekontoret beskjed dersom du begynner å jobbe i stønadsperioden.

Mer om farens rett til fødselspenger

Når både moren og faren har opptjent rett til fødselspenger, kan faren ta ut fødselspermisjon i:

 • opptil 33 uker med full lønn, eller
 • i opptil 43 uker med 80 prosent av full lønn
Når moren ikke har rett til fødselspenger, kan faren ta ut fødselspenger i
 • opptil 29 uker med full lønn, eller
 • i opptil 39 uker med 80 prosent av full lønn
I tillegg til faren må oppfylle de generelle vilkårene, må faren ha overtatt omsorgen fordi moren
 • arbeider helt eller delvis,

 • tar offentlig utdanning på heltid,
 • studerer i kombinasjon med arbeid som til sammen utgjør heltid
 • på grunn av sykdom eller skade ikke kan ta seg av barnet
 • er innlagt i helseinstitusjon og ikke kan ta seg av barnet
Hvis moren jobber minst 75 prosent av full arbeidstid etter fødselen, får faren fødselspenger tilsvarende sin egen stillingsandel. Arbeider moren mindre enn 75 prosent av full arbeidstid, reduseres farens fødselspenger tilsvarende reduksjonene i morens arbeidstid.

MERK: Disse vilkårene gjelder ikke når faren tar ut fedrekvoten.

Fedrekvoten = fire uker

Har begge foreldrene opptjent rett til fødselspenger, og mammaen har arbeidet i minst halv stilling før fødselen, er fire uker av stønadsperioden forbeholdt pappaen.

Fedrekvoten skal sammenlagt utgjøre fire uker, men husk at du som pappa ikke trenger å ta ut permisjonen i sammenheng.

Det betyr at du kan ta ut én dag i uka, mens mammaen tar de resterende fire.

MERK: Fedrekvoten kan ikke overføres til moren. Det betyr at dersom pappaen ikke benytter de fire ukene, så vil den samlede stønadsperioden bli forkortet.

Pappens rett til å ta ut fedrekvoten er heller ikke avhengig av hva moren gjør i denne perioden. Hun kan for eksempel ha ulønnet permisjon, ferie eller ta ut fødselspengene i form av tidskonto.

Hvor mye kan du få?

Fedrekvoten er til en viss grad avhengig av hvilken arbeidstid mammaen hadde før fødselen.

Pappaens utbetaling reduseres tilsvarende mammaens reduksjon i arbeidstid før fødselen.
Dersom mammaen før fødselen arbeidet i minst 75 prosent av full arbeidstid, kan pappaen likevel få fødselspenger tilsvarende egen stillingsandel.

Ellers gjelder de samme vilkårene som for farens rett til fødselspenger.