Penger gjør deg til egoist

Du tror kanskje at du er sjenerøs av natur? Men bare tanken på penger kan gjøre deg til en gjerrig egoist, mener forskerne.

Har du noen gang tenkt på hva penger kan gjøre med personligheten din? Du opplever kanskje deg selv som en raus og sjenerøs person, men med en gang det er penger i bildet, kan denne karakteristikken straks endre seg, ifølge amerikanske forskere.

OG HUSK: Ingen vil ha gjerrige menn!

En serie på ni eksperimenter viser at med en gang det er snakk om penger, gjør at motivasjonen for å nå egne mål forsterkes. Penger gjør rett og slett at vi føler oss mer selvforsynte og mer kapable til å stå på egne bein, skriver Live Science.

Og enda mer interessant: Ifølge forskerne var resultatene på testpersonene de samme enten det var snakk om ekte, falske eller avfotograferte bilder av penger de var eksponert for. Pengene gjorde dem til egoister uansett.

Lage situasjoner
Under forsøkene delte forskerne 50 studenter i to grupper. I den ene gruppen var studentene eksponert for penger, mens kontrollgruppen ikke ble det. I tillegg brukte forskerne forskjellige metoder for å få testpersonene til å tenke på penger; som å eksponere dem for monopolpenger eller sette dem foran en PC-skjerm som viste bilder av penger.

Testpersonene var uvitende om at penger var en del av eksperimentet, da de fylte ut spørreskjemaer. De måtte løse noen utfordrende oppgaver, og fikk beskjed om at de kunne få hjelp av en spesialist hvis de trengte det. Det viste seg at hos testpersonene der penger var involvert, tok det lenger tid før de ba om hjelp, sammenliknet med kontrollgruppen.

I en av undersøkelsene satt testpersonene i et laboratorium og svarte på en spørreundersøkelse, da en annen student plutselig dukket opp i rommet og spurte om noen kunne hjelpe henne med noe programmering, som ikke ville ta mer enn fem minutter. Mens kontrollgruppen hjalp henne i gjennomsnittlig 42,5 minutter, gjorde pengegruppen det bare i 25 minutter.

I en annen undersøkelse gikk en tilfeldig forbipasserende gjennom rommet der testpersonene fylte ut spørreskjemaer. Vedkommende mistet en kartong med blyanter på gulvet. Pengegruppen plukket opp færre blyanter enn kontrollgruppen.

Resultatene, som er publisert i tidsskriftet Science, viste ingen forskjeller mellom status og kjønn på testpersonene.

Budskapet er at samarbeidsevnene blir dårligere når det er penger i bildet.

Ha pengene i bakgrunnen
For forretningsfolk kan det bety at de bør holde det som har med penger å gjøre i bakgrunnen, ifølge studieleder Kathleen Vohs ved University of Minnesota i USA.

- I mange bedrifter trenes man opp til å jobbe i team. Hvis temaet har et salgsmål, der penger spiller en virkelig stor rolle, vil man trolig oppleve at samarbeidsevnene blir dårligere, sier hun.

Resultatene av undersøkelsen kan også forklare hvorfor det oppstår så mange problemer i parforhold, når det er snakk om økonomi og penger.

Rådet til Vohs er å trekke pengene ut av regnestykket, der det er mulig.

Er det mulig å kjøpe lykke? Klart det, men bare dersom du har mer penger enn vennene dine:

 

Mozon.no, 21.11.2006