Pendlere jubler

For de mange hundre togpendlere fra Tønsberg er forslaget til nytt statsbudsjett mildt sagt hyggelig lesestoff. Dersom forslaget blir vedtatt får tønsbergpendlerne en skattelette på 15.000 kroner sammenlignet med i dag.

Beregninger DinSide har foretatt viser at den daglige turen til Oslo med retur til Tønsberg ikke vil koste mer enn 12 kroner, eller 252 kroner per måned.

- Dette var en glimrende nyhet som vi har ventet lenge på, sier Bjørn Sederborg, pendler og tidligere leder av NSBs pendlerforening i Vestfold. Han føler at mange års kamp nå kanskje vil lykkes.

- Vi pendlere som reiser kollektivt bidrar til å lette sentrumspresset på eiendom og trafikk i Oslo-området. I tillegg betaler vi skatt til den kommunen vi bor i, noe som må kunne sies å være distriktsvennlig sett fra et samfunnsperspektiv, sier han.

Sederborg peker også på belastningen ved å ha en daglig reisetid på mellom tre og fire timer.

Det er flott at samfunnet nå er villig til å gi noe igjen. Det er ikke for moro skyld vi tilbringer tre timer med NSB 230 dager i året, understreker han.

Skattelettelser som monner
 19981999
Strekning Tønsberg-Oslo  
pris månedskort19701970
pris 11 månedskort2167021670
skattefradrag410819142
kostnad etter fradrag175632528