Kvinner som vokste opp med foreldre som røyket hjemme, opplever i større grad nedsatt fertilitet og aborter i voksen alder.     Foto: Colourbox.com
Kvinner som vokste opp med foreldre som røyket hjemme, opplever i større grad nedsatt fertilitet og aborter i voksen alder. Foto: Colourbox.com Vis mer

Passiv røyking gir barnløshet

Nedsatt fertilitet og flere aborter følger i kjølvannet.

Kvinner som blir eksponert for passiv røyking i barnealder, kan ha vanskeligere for å bli gravide og har økt risiko for å abortere i voksen alder. Det viser en ny stuide, ifølge avisen Daily Mail.

Les også: Passiv røyking verst for barn

Nesten 5.000 kvinner deltok i studien, som fant sted ved the University of Rochester i New York. Alle kvinnene, som gikk til behandling ved the Roswell Park Cancer Institute i New York, oppga detaljer rundt sine svangerskap, sine forsøk på å bli gravide, og eventuelle spontanaborter da hadde hatt.

Verst med hjemmerøyking

I tillegg fortalte de om egne røykevaner, og om hvorvidt de hadde vært utsatt for passiv røyking gjennom oppveksten.

Resultatene viste at 11 prosent av kvinnene hadde slitt med å bli gravide, og om lag en tredjedel av kvinnene hadde mistet ett eller flere barn. I alt 40 prosent oppga å ha hatt problemer i forbindelse med svangerskap.

Les også: Gravidrøyking kan gi dårlig sæd

De av kvinnene som kunne huske at foreldrene deres hadde røyket i nærheten av dem da de var barn, hadde 26 ganger så ofte problemer med å bli gravide, og 39 ganger så stor sannsynlighet for å spontanabortere.

Fire av fem kvinner i undersøkelsen oppga å ha blitt utsatt for passiv røyking gjennom oppveksten, og halvparten av kvinnene vokste opp i et hjem der foreldrene røyket.

Samfunnsansvar

- Denne statistikken er urovekkende, og den er med på å understreke alvoret når det gjelder passiv røyking, sier leder av studien ved the University of Rochester i New York, Luke Peppone, til avisen.

Les også: - Forby røyking i bilen!

Han påpeker at følgene av å bli utsatt for passiv røyking er et samfunnsansvar, som må gis høy prioritet av politikerne såvel som av mannen i gata.

Ifølge forskerne bak studien kan passiv røyking gi permanente skader i kvinnekroppen. Hormonene blir forstyrret, noe som igjen kan resultere i nedsatt fertilitet. Passiv røyking kan dessuten gi skader i kvinnens livmorhals, og vanskeliggjøre at eggene fanger sædcellene.

Studien er publisert i tidsskriftet Tobacco Control.