Pass på!

KOMMENTAR: Beklager. Vi tror ikke det finnes noen snarvei til idealvekten. Vi reagerer også på framgangsmåten til SNL.

Det er lett å bli mistenksom når det etter firmanavnet står "Laboratorisk avdeling".

  • Har egentlig SNL et eget laboratorium, og hvem er det som jobber der?

  • Finnes det noen dokumentasjon på testene fra 1994?

  • Hvem er det som står bak firmaet?
Det siste spørsmålet var relativt lett å finne ut av. Reklamebrevet er signert av Petter Manely, direktør i SNL Laboratorisk avdeling, og nederst i brevet finner du også organisasjonsnummeret.

En liten sjekk på Brønnøysundregistrenes nettsider ga følgende informasjon:

Det finnes ikke noe firma som heter SNL, bak organisasjonsnummeret finner du imidlertid firmaet Multivic AS og næringskoden er "Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare".

Akkurat det er nok et stykke fra slankepiller...

Er det humbug?

Vi prøvde det oppgitte telefonnummeret til SNL et utall ganger før vi fikk svar. Tilslutt var det endelig noen som tok telefonen, og selv om firmaadressen er på Ensjø i Oslo, var det en dame på Mysen som svarte.

Petter Manely var ikke å treffe, og de hadde heller ikke noe telefonnummer han kunne nås på. Til slutt fikk vi oversendt våre spørsmål via fax, som så skulle videresendes til Petter Manely.

Vi kommer til å oppdatere artikkelen hvis vi får noe svar.

Reklamebrosjyren kan virke seriøs for utrenede øyne. Firmanavnet "SNL Laboratorisk avdeling" gir inntrykk av at dette er et seriøst legemiddelfirma, og brevet er skrevet i en hyggelig tone - kanskje rettet mot ensomme sjeler med lav selvtillit?

Ved å bruke store bokstaver på mottageren av brevet får det hele et personlig preg, og du får tillegg beskjed om at du er en av de "heldige utvalgte".

Personlig tror vi vel at SNL sender brevet til så mange som mulig.

En annen ting er at navnet til "SNL Laboratorisk avdeling" til forveksling er lik Statens næringsmiddeltilsyn (SNT). Her kan det med andre ord oppstå forvekslinger, og man kan få inntrykk av at SNL er en offentlig etat.

Godt kjent direktør

Petter Manely har signert brevet som direktør i SNL, og siden navnet virket kjent tok vi en titt på Forbrukerombudets nettsider. Og joda, den 6. april i år ble det fattet et vedtak der Petter Manly (også kjent under dette etternavnet) fikk:

  • 1. Forbud mot å sende reklame som ikke klart framstår som reklame

  • 2. Forbud mot å markedsføre slankeprodukter i adressert post til barn og unge under 18 år.

  • 3. I tillegg fastsatte Forbrukerombudet at Petter Manly skal betale 200.000 kroner i tvangsgebyr dersom han overtrer, eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.
Til opplysning kan nevnes at både Forbrukerombudet og Statens næringsmiddeltilsyn, per i dag sitter og vurderer Petter Manlys nye framstøt med SNL.

Siden saken nå er til behandling, ville imidlertid ikke Forbrukerombudet gi ytterligere kommentarer.

Vårt klare råd er derfor at du ikke kjøper vidunderkuren til SNL, før de har dokumentert sine resultater. Per i dag virker det dessverre som om det blir lenge til det skjer.