Pass på om du har et Coop MasterCard

Coop lar deg ikke lenger betale kredittkortregningen med avtalegiro. Og det skjer nå!

<b>AVTALEGIRO:</b> Har du avtalegiro med Coop MasterCard, bør du passe på nå: Fra juni av blir ikke denne trukket, selv om det står det i nettbanken din! Foto: SAMFOTO/NTB SCANPIX og COOP NORGE
AVTALEGIRO: Har du avtalegiro med Coop MasterCard, bør du passe på nå: Fra juni av blir ikke denne trukket, selv om det står det i nettbanken din! Foto: SAMFOTO/NTB SCANPIX og COOP NORGEVis mer

Dinside har selv mottatt meldingen fra Coop fredag, og fått menge henvendelser fra lesere, om den nye praksisen hos Coop.

Brukere av Coop MasterCard har inntil nå kunnet betale for kortbruken ved hjelp av avtalegiro - som altså har sørget for at du har betalt regningen, eller deler av regningen, innen forfallsfristen.

Fra juni av avvikles denne muligheten.

Les også: Nå forsvinner minstebeløpet

Nei, det fungerer ikke som vanlig - det er allerede avviklet!

12. juni sendte Coop ut melding til sine kunder om at du fra juni av, ikke vil kunne benytte avtalegiro til å betale fakturaer fra Coop MasterCard.

I e-posten til kundene skriver de at grunnen til avviklingen av tjenesten, er at leverandøren av kredittkorttjenestene, EnterCard, «anser det som viktig at alle våre kunder aktivt leser igjennom tilsendte fakturaer og noterer seg totalt skyldig beløp før betaling. »

Du får fremdeles regningen som e-faktura, men du må altså aktivt gå inn og betale den innen fristen - i motsatt fall påløper det dyre gebyrer og renter.

Dette er viktig informasjon, som du bør gjøre deg kjent med snarest, ettersom det gjelder fra denne måneden. Coop opplyser også om at det på grunn av forsinkelser i systemet kan stå i nettbanken at avtalegiro fungerer som vanlig - men dette stemmer altså ikke.

- Dette stemmer ikke, avtalegiro er allerede avviklet, og fakturaer blir ikke lenger betalt, opplyser Coop overfor sine kunder.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge, sier til Dinside at avviklingen skjer så raskt fordi dette er en funksjon som stenges i Nets tekniske system - og for å hindre at nye kunder melder seg på løsningen, så må den stenges helt.

Coop Norge vil ikke opplyse hvor mange dette gjelder, men Coop har 1,4 millioner medlemmer.

Les også: Stadig flere bruker e-faktura og avtalegiro

- Grunn til å tro at det er andre motiver

Fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet sier til Dinside at de er enige med EnterCard at kunder må sette seg inn i hva de skylder og sjekke om det har gått riktige betalinger, men at det får man til på flere andre måter enn ved avtalegiro.

- Det er grunn til å tro at det finnes andre motiver enn uro for husholdningenes evne til å ha oversikt over egen økonomi som ligger bak ideen om å avvikle avtalegiro, men Forbrukerrådet spekulerer ikke i hva det skulle være, uttaler Jensen til Dinside.

Han oppfordrer Coop og EnterCard til å ta læredom av hvordan andre bransjer setter kundene i stand til å ha full oversikt over sine kjøp, som for eksempel ved sms-varsel eller annen etablert teknologi.

Det finnes allerede en app til Coop MasterCard, som lar kundene overvåke saldo, utestående beløp, kredittgrense og transaksjoner. Som altså bør gi deg full oversikt.

- Dersom Coop og EnterCard mener at kundene bare får kontroll på kredittkortbruken ved å avvikle avtalegiro, så har de utdaterte forestillinger om kundene, sier Jensen.

- Kan ikke begrunnes for de som ønsker å få fakturert hele beløpet

På spørsmål fra Dinside om hvorfor Coop velger å fjerne muligheten for å betale med avtalegiro, svarer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop dette:

- Årsaken til endringen er at vi anser det som viktig at alle våre medlemmer leser igjennom tilsendte fakturaer og er inneforstått med hvor mye de skylder totalt og deretter tar et aktivt valg for hvor mye de ønsker å betale hver gang. Denne endringen er også i tråd med de krav som Finanstilsynet stiller.

Men denne forklaringen kan ikke bekreftes av Finanstilsynet.

- Vi har merket oss at flere foretak har valgt å ikke tilby avtalegiro ved fakturering av kredittkort og at noen i denne sammenheng har vist til retningslinjene for fakturering av kredittkort. En slik beslutning kan ikke begrunnes med retningslinjene for de kundene som ønsker å få fakturert totalt utestående beløp, sier Anders Nikolay Kvam, forbrukerkoordinator hos Finanstilsynet, til Dinside.

Han viser videre til hvordan regelverket virker - som du kan lese nedenfor.

Beløp å betale: Blankt eller hele beløpet

I 2013 lanserte Finanstilsynet nye retningslinjer er for betaling av kredittkortgjeld - som altså gjelder alle betalinger av kredittkortfakturaer.

Der kreves det at beløpsfeltet på fakturaen enten skal være uutfylt eller vise det samlede utestående kredittbeløpet.

Ifølge Kvam, har det imidlertid ikke vært mulig å gjennomføre dette for elektroniske fakturaer ennå, fordi det datateknisk ikke har vært mulig å la beløpsfeltet stå blankt, men at de jobber med å endre dette.

I retningslinjene står det videre at foretakene kun bør benytte avtalegiro dersom kunden har avtalt at hele det utestående beløpet skal betales ved hver fakturering, og ikke kun et minstebeløp.

- Dette fordi man ved bruk av avtalegiro trekker et avtalt månedlig beløp uten at det krever medvirkning fra kunden. Hvis da dette er det avtalte minimumsbeløpet, har kunden liten oppfordring til å betale den utestående kreditten. Retningslinjene inneholder således ikke noe krav om avvikling av avtalegiro, men at det bare bør benyttes når totalt utestående faktureres. Beløpsfeltet kan ikke være uutfylt ved avtalegiro, forklarer Kvam.

Han presiserer at dette kun er retningslinjer og ikke lov- eller forskriftsbestemmelser.

LES OGSÅ: Må du egentlig betale regningen?

Følger ikke retningslinjene

Finanstilsynet gjennomførte i 2014 en undersøkelse hvor de så på finansforetakenes gjennomføring av retningslinjene.

Ifølge fjorårets undersøkelse, var det 15 foretak som fortsatt da ikke ga kunden mulighet til å avtale fakturering av totalt utestående gjeld - og åtte foretak brukte avtalegiro uten at kunden hadde avtalt slik fakturering.

Finanstilsynet er i gang med en ny undersøkelse som kan si noe om status på dette i dag.