Pass huden i solen

Sommersolen frister vinterbleke kropper. Men vær forsiktig. Årlig rammes omtrent tusen nordmenn av føflekkreft.

Hvert år rammes cirka tusen nordmenn av føflekkreft. I 2004 var det, ifølge tall fra Kreftregisteret, 475 menn og 535 kvinner som fikk diagnostisert føflekkreft i Norge.

Solingsvaner
- Vi tror, og er ganske sikre på, at det er vår solingsatferd og solingsvaner som påvirker risikoen for denne sykdommen. Dess mildere klima og mer sol, desto mer eksponerer vi oss for sola, sier Trude Robsahm i Kreftregisteret.

Det er temperatur og sol som er nøkkelfaktorene. I tillegg påvirkes risikoen av hudtype og hvorvidt vi overeksponerer oss, så vi blir brente.

- Vær varsom. Særlig i begynnelsen av sommeren, ved feriestart og etter lengre perioder med dårlig vær eller opphold i ferien, når huden er lys og ekstra følsom, sier Robsahm.

Solkrem, bruk av lette plagg, pauser fra solen og å unngå forbrenning er også viktig. Ifølge Kreftregistrert kan det se ut som om kvinner i større grad enn menn viser varsomhet. Barn må være spesielt forsiktige i solen. De er særlig følsomme for solskader.

Færre i nord
Vi har sett en stabilisering i forekomst av føflekkreft de siste 15 årene. I femårsperioden 1990-1994 var det 14,9 menn og 16,0 kvinner per 100000 som fikk føflekkreft. I 2000-2004 var det 14,3 menn og 15,6 kvinner per 100 000.

Tallene forandrer seg når du flytter deg nordover. I 2000-2004 var det 19,1 menn og 20,3 kvinner per 100000 som fikk sykdommen i Øst- og Vestfold, mens det var 10,1 menn og 8,9 kvinner per 100000 i Nordland og Troms.

Risikoen for de under 50 er noe på vei ned, mens risikoen for de i aldersgruppen 50-75 øker jevnt. Mens antallet føflekkreftrammede kvinner over 75 år har stabilisert seg, øker risikoen dramatisk for menn over 75 år.

- De som rammes i størst grad, er eldre menn, særlig sør i landet. For yngre voksne, til cirka 55 år, er det kvinner, og fortsatt sør i landet, som rammes, sier Robsahm.

Krefttypen rammer fra og med 15 års alder, skjønt det er svært få i denne alderen som får sykdommen. I 2004 var det bare en person mellom 15 og 24 som døde av føflekkreft, mens ni personer mellom 25 og 34 døde. Forekomsten øker fra 30 års alder.

Du bør imidlertid ikke overdrive frykten for solen. Nyt solen, men bruk hodet!

 

Mozon, 11.juli.2006