Påskeliljer mot demens

Et medikament laget av påskeliljer har vist god effekt i behandlingen av Alzheimers sykdom og andre former for demens.

Påskeliljer mot demens

Et medikament laget av påskeliljer har vist god effekt i behandlingen av Alzheimers sykdom og andre former for demens.

En studie av 592 demens-pasienter viste svært gode resultater etter behandlingen med medikamentet. De som fikk påskeliljepreparatet ble flinkere til å stelle seg, kle på seg og til å gjøre husarbeid, skriver Aftenposten.

Medikamentet galantamin gir nytt håp for mange demente, sier britiske leger. Medikamentet selges under navnet Reminyl.

Ved aldersdemens får man nedsatt hukommelse, økende svikt i innlæring, orienteringsevne og forståelse. Språk og kommunikasjon blir dårligere, mange blir sterkt bevegelseshemmet, og inkontinens av urin og avføring er vanlig.

Nedsatt hukommelse og episoder med hukommelsestap er tidlige tegn på Alzheimers sykdom som er den vanligste årsaken til demens. Etter hvert blir det mere omfattende personlighetsforandringer med symptomer som mistenksomhet, humørforandringer, ofte angst og forvirring. Sykdommen kan i løpet av noen år gjøre pasienten helt ugjenkjennelig, hjelpeløs og invalid.

Silje Stavik mozon.no 05.07.01