Skades du på privat sykehus er det vanskelig å få erstatning! Foto: ukjent
Skades du på privat sykehus er det vanskelig å få erstatning! Foto: ukjentVis mer

Pasientskadeerstatning: Gjelder ikke privatklinikken!

Blir du feilbehandlet på private sykehus er du ikke dekket gjennom Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Dersom du blir syk er det godt å vite at det er mulig å få hjelp. Likevel hender det at de som egentlig skulle gjort deg frisk i stedet gjør vondt verre, eller påfører deg andre skader.

Skulle noe slikt skje deg bør du vite at du står sterkest erstatningsmessig dersom du skaden har skjedd ved et offentlig sykehus, hos offentlig ansatte leger eller hos leger med offentlige driftsavtaler. Norsk Pasientskadeerstatning erstatter ikke feilbehandling påført deg av private leger eller private sykehus.
- Selv i tilfeller der pasienten er henvist til behandling hos private fra sin offentlige lege eller et offentlig sykehus, er de ikke dekket av NPE, forteller seksjonssjef Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Forsikringssak

- Dersom du er påført skade under behandling av private spesialister eller private klinikker må erstatningsspørsmålet tas opp med klinikken eller legens forsikringsselskap, forklarer Jørstad og legger til at alle leger som arbeider privat skal ha ansvarsforsikring.

For å få erstatning via forsikringsselskapet er det imidlertid strenge krav til bevisførsel. Du må normalt bevise at utøvende helsepersonell har utvist ertstatningsbetingende uaktsomhet.

-En lege er erstatningsbetinget uaktsom dersom vedkommede har operert ut over sin kompetanse, eller tatt en sjanse i en situasjon der man ved aktsomhet burde forstått å handle annerledes, forklarer Jørstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Uaktsomhet må bevises

Aktsomhetsvurderingen blir blant annet foretatt på grunnlag av operasjonsbeskrivelsen som klinikken fører etter behandlingen. Som regel må man trekke inn andre leger og fagfolk for uttalelser dersom man krever erstatning gjennom forsikringsordningen.

- På grunn av strenge krav til at uaktsom adferd må bevises, er det vanskeligere for pasienter å få erstatning gjennom forsikringssystemet enn gjennom NPE, hevder Jørstad.

Et eksempel på dette finnes i følge Jørstad i en rettsavgjørelse fra høyesterett, den såkalte Ulnaris-dommen fra 1980. Her fikk pasienten skadet ulnaris-nerven i armen som følge av trykk på armen under operasjonen.

Høyesterett avslo pasientens krav med begrunnelse i at skaden ikke skyldtes erstatningsbetingende uaktsomhet.
- Dersom NPE hadde eksistert i 1980 ville sannsynligvis denne pasienten fått erstatning fordi vi opererer med lavere krav til bevisførsel, sier Jørstad.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.