Partier som TV-program

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Trond Blindheims kommentar til resultatene:

"Man skulle nesten tro at Kristelig Folkeparti ville bli assosiert med noe á la "På kirkebakken", men hele Norge vet jo at Bondevik er interessert i sport. Værmeldingen er noe hverdagslig.

Lørdagsunderholdning er moro. Lottotrekning er overraskende (i hvertfall for dem som vinner). Norge Rundt er et slags ruralt magasin for distrikts-Norge, og Verden i Dag handler om utenrikspolitikk. Også disse svarene gir innspill til nyttige analyser om hvordan et parti profilerer seg."

TV-programmer/partier
PartiTV-program
ArbeiderpartietVærmeldingen (NRK)
HøyreLørdagsunderholdning (NRK)
FremskrittspartietLottotrekningen
Kristelig FolkepartiSportssendinger
VenstreTalkshow
SenterpartietNorge Rundt
Sosialistisk VenstrepartiVerden i Dag
TV-programmer som folk assossierer med de største partiene i Norge. Kilde: Amanuensis Trond Blindheim, NMH/BI.