Partiene og skatten

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I tabellen nedenfor, har vi beregnet skatten for en kvinne med gjennomsnittsinntekt, det vil si 240.000 kroner. Hun har gjeld på to ganger inntekten, dvs. 480.000 kroner. Vi har forutsatt 8,5% rente.

I dag betaler hun 18 720 kroner (7,8% av lønnen sin) i trygdeavgift. Ingen av partiene foreslår å endre dette.

Skatten på allminnelig inntekt foreslås, med et par unntak, til 28%, som i dag. Unntakene er Frp og SV. Frp har innført en modell med progressive skattesatser på allminnelig inntekt, og på dette trinnet blir satsen ca. 25,5, i følge partikontoret. SV foreslår satsen satt opp til 29%.

Gjennomsnittskvinnen betaler ikke toppskatt i dag, og partienes forslag til høyere innslagspunkt for toppskatt er helt uten konsekvens for henne.

Derimot er økninger i minstefradraget viktige for henne. Der hvor partiene har gitt konkrete, tallfestede løfter om dette, har vi tatt dette inn i beregningene våre.
Både Ap, H, og Krf gir signaler om at de ønsker å øke disse fradragene. Signalene er imidlertid så vage, at det er vanskelig å beregne. For alle disse, har vi forutsatt samme reelle nivå som i dag, dvs. justering med pris eller lønnsutviklingen.

Skatten for gjennomsnittskvinnen
 Sum minste- og personfradragskatt allminnelig inntekt (%)Skatt allm. inntekt (kroner) Sum all skatt (kroner)Endring
I dag6310028%3810856828-
Ap6310028%38108381080
Frp8600025,5%2886647586-9242
Høyre6310028%38108381080
Krf6310028%38108381080
SV6310029%3946958189-1452
Venstre10000032%3174450464-6364


Det overrasker vel ingen at Fremskrittspartiets skatteløfter innebærer den største endringen for denne kvinnens lommebok. Derimot er det oppsiktsvekkende at Venstre faktisk havner på annenplass i skatteløftekonkurransen.

SVs ønske om å øke minstefradraget til ca 50.000 kroner sikrer partiet en tredjeplass, etter Frp og Venstre i denne rangeringen.