Parasitter er astmabeskyttende

Innvollsormer kan beskytte mot astma. En ny studie fra Afrika bekrefter at en medvirkende årsak til astma kan være mangel på tarmparasitter.

Flere studier de siste årene tyder på at barn som har vokst opp i rene og hygieniske miljøer, har økt risiko for astma. Forskerne spekulerer på om astma skyldes at immunforsvaret ikke modnes på best mulig måte i vårt moderne samfunn. Men de vet ikke hvilke bakterier eller mikroorganismer som best kan bidra til å modne immunsystemet.

Nå foreligger en ny studie som støtter teoriene om at parasitter kan være sunt . Forskerne har spurt over 12 000 innbyggere i Etiopia om de det siste året har opplevd pustevansker og åndenød som man får i forbindelse med astmalignende pusteanfall. De undersøkte så avføringen hos en undergruppe. Resultatene viste at de som hadde innvollsormer, parasitter, i tarmene, hadde klart mindre risiko for pusteanfall. Særlig så innvollsormer ut til å beskytte dem som hadde medfødte anlegg for astma og allergi, såkalte atopikere.

En vaksine mot innvollsorm er under utvikling. Forskerne advarer i tidsskriftet The Lancet om at denne vaksinen bør være av riktig type. Den bør stimulere immunsystemet slik at de som vaksineres også beskyttes mot astma.

Mozon.no, 02.11.2001