Pantelåneren er ikke død!

Pantelåneren "Lånekontoret" i Oslo pantsatte 35.000 gjenstander i fjor, så denne kredittformen lever absolutt ikke bare i gamle romaner.

Hvordan ville vel Norge sett ut uten kreditt? I gamle dager var det "håndpant" som var vanlig. Det vil si at du ga långiveren en eiendel, for eksempel et smykke, som sikkerhet for et lån. Långiveren (panthaveren) måtte altså få eiendelen fysisk "i hende". Gjenstanden ble så værende i hans varetekt til du hadde betalt tilbake det du skyldte.

Det du kanskje ikke er klar over er at dette kan du gjøre i dag også. I Oslo er det Lånekontoret som gir deg denne muligheten, og vi tok en prat med Bjørn Eriksen som fortalte oss om deres virksomhet.

Reklamen

Pantelåneren er ikke død!

- Vi har denne våren kjørt en reklamekampanje for å gjøre Oslos befolkning kjent med tilbudet vårt. Selskapet har jo eksistert helt siden 1888, men det er fremdeles mange som ikke vet hva vi driver med. Dette til tross, Lånekontoret har i dag tre lokaler i Oslo, og betjener cirka 35.000 pantsettelser per år, med et noenlunde konstant utlånsvolum på rundt 20 millioner kroner.

Den dagen du mister en tann, kjøleskapet ditt ryker, eller du får en annen uforutsett regning kan dette altså være din mulighet ut av knipa.

- Hos oss får du et likviditetslån, mot at du gir oss en eiendel som sikkerhet for betalingen i låneperioden. Fordelen vår er at du får pengene med en gang, i motsetning til mange andre låneinstitusjoner som ofte kan bruke lang tid på å vurdere din lånesøknad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lånetid og vilkår

- Den vanlige lånetiden hos oss er 4 måneder, men du kan også få en ekstra måned hvis du har behov for det. Når du kommer til oss med gjenstanden du vil pantsette, vil vi foreta en verdivurdering av den. Vanligvis vil du få utbetalt mellom 10 til 20 prosent av verdien. Her er det imidlertid et visst slingringsmonn. Det dreier seg tross alt om brukte gjenstander, så beløpet vil selvfølgelig avhenge av hvilken tilstand gjenstanden er i.

- Vi har satt 100 kroner som minimum lånebeløp. Beløpet er såpass lavt at de fleste låner mer enn dette. Den dagen du har mistet lommeboken din og er nødt til å ha penger til toget hjem, kan det allikevel være greit å pantsette klokka si.

- Vi har egentlig ingen absolutt øvre grense, men det er svært sjelden at kunden får utbetalt mer enn 150-200.000 kroner. Det er i såfall svært kostbare smykker eller klokker som når denne summen. For noen år siden hadde vi for eksempel en mann innom som pantsatte sitt meget eksklusive armbåndsur.

Klokka ble framvist med en takst på hele 800.000 kroner, og etter å ha forvisset oss om at taksten var reell, fikk mannen låne 150.000 kroner. Det hører forøvrig med til historien at mannen kom tilbake og innfridde lånet etter en og halv måned.

Hva koster det deg å pantsette?
Litt avhengig av hvor mye penger du skal låne ligger etableringsgebyret på 20, 40, eller 60 kroner. I tillegg påløper det en rente på 2.75 prosent på lånebeløpet per måned. Å låne 1000 kroner koster deg altså 27 kroner og 50 øre per måned, mens hvis du låner 10.000 kroner må du betale 275 kroner i måneden. Låner du hele 150.000 kroner koster det deg den nette sum av 4125 i måneden, eller hele 16.500 kroner hvis du låner pengene i 4 måneder.

- Det du må huske på er at vi har en del kostnader forbundet med driften, som andre låneinstitusjoner ikke har. Vi tar jo i mot fysiske gjenstander som varierer fra små smykker til relativt store gjenstander, og det koster å lagre dem forsvarlig. I tillegg er gjenstandene selvfølgelig forsikret så lenge de er hos oss.

Hva bør du gjøre?


Som du ser av våre eksempler kan det fort bli en dyr fornøyelse å bruke pantelåneren hvis du skal låne store beløp i 4 måneder. Regner du ut rentesatsen på et helt år blir faktisk renten, inkludert renters rente, på nesten 38.5 prosent. Det er mye.

Vårt råd er derfor at du bør sammenligne prisene i markedet. Lånekontorets store fordel er at du ikke blir utsatt for den samme kredittvurderingen som du ellers ville ha blitt møtt med hos andre finansieringsselskaper. Her kan du nemlig risikere å få avslag, eller svært ugunstige vilkår, hvis du har litt for mange betalingsanmerkninger.

Hos Lånekontoret ser de derimot kun på gjenstandens verdi. Er verdien høy nok, vil du få låne penger på dagen. Faller du inn i denne båsen vil altså Lånekontorets tilbud kunne være noe for deg.

Hva kan panthaveren gjøre?

Panteretten er altså en sikkerhetsrett som skal sikre långiver at du som låntager vil gjøre opp for deg. Hvis du ikke innfrir gjelden din etter avtalen, kan nemlig långiveren selge den pantsatte eiendelen for å få betaling.

Når du har stilt smykket ditt som sikkerhet er det naturlig å spørre seg selv hvilken rådighet panthaver/långiver får over det. Reglene er her klare. Han må nøye seg med å ha tingen hos seg til sikkerhet for lånet, det vil si at han ikke kan bruke den, eller selge den før etter at auksjonen er avholdt.

Hva kan du pantsette?

- Hos oss er det egentlig vår lagringskapasitet som setter grensene. Reise-TVer, videospillere, verktøy, trekkspill, og gitarer er gjenstander som går igjen. En "sikker vinner" er også gullsmykker og sølvtøy av ulikt slag. Grovt sagt vil jeg anta at opptil 80 prosent av de pantsatte gjenstandene våre er smykker i en eller annen form.

- Det er også mange som velger å pantsette bunadene sine når de kommer i pengenød. "Ekte" norske bunader er jo som kjent ikke så billige i innkjøp, og de kan altså brukes til mer enn festantrekk. Et morsomt poeng når det gjelder dem som pantsetter bunadene sine, er at de nesten alltid innfrir lånet før 17. mai...

Hva er det dere ikke tar?
- Vi tar ikke i mot kunst. For det første er de vanskelig å verdsette, og ikke minst er det ofte svært vanskelig å kontrollere ektheten. Forfalskninger kan være svært godt utført, og du skal være kompetent for å være på den sikre siden.

Hva med faren for å bli sittende med tyvegods?
- I vår virksomhet er den dessverre alltid tilstede, og det er ikke lett for oss å kontrollere alt vi får inn. Vi har imidlertid et svært godt samarbeid med Oslo Politikammer, så vi tar absolutt problemet på alvor og jobber aktivt for å forhindre ulovligheter. Alle lånene er forøvrig behørig registrert, og forblir det helt til de innfris.

Hva skjer når du ikke betaler lånet?

- Ser vi på årsbasis vil cirka 7 til 8 prosent av våre låntagere misligholde sine forpliktelser. Av disse vil 3 til 4 prosent få gjenstandene sine solgt på auksjon. Det er som regel gjenstandene med lavest verdi som ikke blir hentet, de dyreste gjenstandene blir nesten alltid innløst.

Går du over låneperioden din, vil du få tilsendt et brev som gir deg en 14 dagers frist til å innfri lånet. I tillegg får du beskjed om at din pantsatte gjenstand vil bli solgt i regi av byfogden i Oslo dersom du ikke betaler. Denne brevpraksisen har blitt innskjerpet de siste 7 til 8 årene på grunn av lovendringer som har stilt større krav til pantekontorenes opptreden.

Det skal du kanskje være glad for, ubekreftede rykter fra redaksjonslokalet tyder nemlig på at det i riktig gamle dager ikke ble gitt noe ytterligere varsel før eiendelene dine ble solgt på auksjon. Dagens ordning er altså tryggere for deg.

- Cirka en måned før auksjonen vil du få et nytt brev som opplyser om når auksjonen finner sted. Grovt regnet vil cirka 50 prosent av de som mottar brev fra oss, innfri lånet. Ofte opplever vi at de faktisk har glemt hele gjenstanden...

Avtale med Byfogden
Lånekontoret har en medhjelperavtale med byfogden i Oslo, og står derfor selv ansvarlig for selve auksjonen. Hver eneste auksjon blir kunngjort i Aftenposten cirka to dager før de finner sted. For de uheldige eierne er dette altså siste sjansen til å få tilbake gjenstandene sine.

Overskudd
Blir gjenstanden solgt med overskudd, det vil si til en høyere pris enn det lånet tilsier, skal det overskytende tilfalle eieren av gjenstanden. Overskuddet tilfaller altså aldri Lånekontoret, men oppbevares på sperrede kontoer i 3 år fra auksjonsdagen, slik at eieren skal kunne hente dem. Eieren skal bli varslet om dette i brevs form.

Blir ikke pengene hentet av eieren, er Lånekontoret forpliktet til å gi dem til Statskassen, eller til humanitære formål. Lånekontoret har valgt å prioritere humanitære formål, og sist ble hele 100.000 kroner utbetalt til støtte for flyktningene i Kosovo.

Blir gjenstanden solgt med underskudd vil dette tapet normalt bli dekket av Lånekontoret. Erfaringsmessig har det nemlig kostet mer å prøve å få inn pengene av skyldneren, enn å dekke det selv.

Vil du gå på auksjon?

Er du ute etter å gjøre et kupp, eller er du bare nysgjerrig på hvordan det foregår, kan du selvsagt møte opp på Lånekontorets auksjoner. De finner sted i deres lokaler i Brugata 12, på onsdager og fredager klokken 12.00.

Hvem er det som går på auksjonene?
Det er uten tvil mange "oppkjøpere" som benytter muligheten til å gjøre et kupp, men den "vanlige mannen i gata" kommer også innom.

Har du lite penger, men vil gi din kjære et fint smykke kan dette altså være et tilbud for deg. I følge Bjørn Eriksen er gullprisen i dag på et "internasjonalt lavmål", og på auksjonen kan du få kjøpt gullsmykker til mellom 50 og 80 kroner per gram avhengig av kvaliteten.

Åpningstidene hos Lånekontorets avdelinger er forøvrig: 0900 til 1530, med unntak av sommerhalvåret som er fra 15. mai til 31. august, da de stenger 1500. På torsdager har de forøvrig åpent en time lenger.

Lånekontoret i Brugata kan du også nå på telefonnummer 22484157.