Pålagt å forsikre dårlige betalere

Forsikringsselskapene kan ikke lenger avvise forsikringskunder som er dårlige betalere.

Fra 1. juni kan ikke lenger forsikringsselskapene avvise skadeforsikringskunder, selv om kundene er dårlige betalere.

Bakgrunn fra DinSide: Dårlige betalere får ikke forsikring.

Forsikringsselskapene slutter seg til en felles norm der hovedregelen sier at selskapene ikke kan avslå tegning av forsikring uten at det er saklig grunn for dette, opplyser informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon til NTB.

Normen omfatter forsikring av bolig, bil, ulykker og reise.

Forbrukerrådet har påpekt at det for noen har vært vanskelig å få kjøpt de mest grunnleggende forsikringene, ofte på grunn av at de tidligere har vært dårlige betalere.

Ikke forskring for absolutt alle

At personer som regnes som dårlige betalere ikke kan nektes å tegne forsikring er et skritt nærmere forsikring for alle. Det er imidlertid ikke gjort noe med helse- uføre- og livforsikringer.

DinSide har blant annet kjempet mot trenden om at full forsikring kun tilbys eliten, samtidig med at mer eller mindre ubrukelige barneforsikringer skruppelløst markedsføres mot foreldre.

Les mer: