På arbeidsplassen og offentlige steder

Video-overvåkning: Kan du filme naboen?

  1. Private hjem
  2. På arbeidsplassen og offentlige steder

Det kreves saklig grunn for å overvåke offentlige steder.

Med offentlige steder menes for eksempel veier og parkeringsplasser, men også banker, postlokaler og bensinstasjoner omfattes.

Husk at det er forbudt å drive skjult overvåking på offentlig sted, eller på arbeidsplassen.

Det vil si at det skal merkes, eller settes opp skilt som forteller at området er overvåket.

Svinn på jobben? I følge Datatilsynet kreves det et "særlig behov" før sjefen kan overvåke arbeidsplassen. Grunnen er at den begrensede kretsen av personer som arbeider der skal beskyttes.

Reglene tolkes strengt.

Fare for svinn, for eksempel på en bensinstasjon, er i seg selv ikke nok.

Men dersom overvåkingen skjer av hensyn til de ansattes sikkerhet, eller er et ledd i arbeidet med å forebygge farlige situasjoner, kan derimot kravet til et særskilt behov være oppfylt.

Skal sjefen overvåke arbeidsplassen må han informere alle arbeidstakerne (både faste ansatte og ekstrahjelper) om at området blir overvåket.

Det er Arbeidstilsynet som gir samtykke til innføring av overvåkingssystemer på arbeidsplassen. I tillegg er overvåking på arbeidsplassen ofte regulert i avtaleverket mellom partene i arbeidslivet.

Fjernsynsovervåking er altså bare tillatt dersom overvåkeren har saklig begrunnelse eller særskilt behov for det. Behovet skal være grunnet i hensynet til virksomheten som skal drive overvåking.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nye personopplysningsloven vil også gi Datatilsynet mulighet til å overprøve overvåkerens vurdering av begrunnelse og behov, og til å stoppe ulovlig fjernsynsovervåking med pålegg og eventuelt tvangsmulkt. Etter gjeldende lovverk har ikke Datatilsynet midler til å gripe inn. Det nye lovverket vil derfor gjøre det langt enklere å få hjelp for de som mener seg ulovlig overvåket.

Dersom problemet er manglende informasjon og merking av et overvåket område, kan du også anmelde saken til politiet.