P-plaster godkjent

Prevensjonsplasteret for kvinner er nå godkjent for salg i USA.

P-plaster godkjent
Prevensjonsplasteret for kvinner er nå godkjent for salg i USA.

Amerikanske helsemyndigheter (FDA) har godkjent prevensjonsplasteret Ortho Evra for salg via resept. Plasteret kommer på det amerikanske markedet over nyttår og er verdens første prevensjon i plasterform. Produsenten, Ortho-McNeil Pharmaceutical, har uttalt at de også ønsker å lansere p-plasteret i Europa.
Vi har foreløpig ikke fått svar på hvordan det går med godkjenningen i Europa og Norge. Statens legemiddelkontroll kan bare si hvorvidt en søknad har blitt godkjent eller fått avslag, skriver Dagbladet.no.

Tåler bad
I følge produsenten har til sammen 70.000 p-plaster blitt testet på 3300 kvinner. En studie (se underartikkel) viser at p-plasteret er like sikkert som p-pillen. Den er også lettere å huske, skriver forskerne i studien. Dette er ifølge forskerne kanskje den største fordelen. Svært mange p-pillebrukere glemmer å ta pillen, slik at den ikke er så effektiv som den i teorien egentlig skal være. P-plasteret skiftes en gang i uka i tre uker, og deretter går kvinnene uten plaster i den uka de har menstruasjon.. Plasteret skal være designet for å tåle bading og svømming.

Bivirkninger
I følge BBC vil p-plasteret imidlertid ikke kunne brukes av alle kvinner. Overvektige vil trolig få problemer med at plasteret ikke skiller ut stor nok dose hormoner til at det skal være sikkert. Det er også enkelte bivirkninger ved p-plasteret. I en studie fikk 20 prosent av brukene irritert hud der plasteret ble festet, mens hodepine og brystsmerter var omtrent like utbredt for plasteret som for pillen. Også risikoen for slag og hjerteinfarkt, særlig for brukere som røyker, skal være like stor som for p-piller.

Prisen på en måneds bruk av plasteret blir 40 dollar, eller omlag 350 norske kroner, i USA, skriver Dagbladet.no.

Silje Stavik mozon.no 21.11.01