P-piller mot bulimi

Personer som lider av spiseforstyrrelsen bulimi kan bli kurert ved å ta p-piller, ifølge en ny studie. Norske eksperter er positive.

En tredjedel av de 77 bulimirammede kvinnene som var med i undersøkelsen ved Karolinska Instituttet, hadde ekstra høye nivåer av det mannlige kjønnshormonet testosteron i kroppen. Dette resulterer ofte i en økt trang for fett og sukker, ifølge nettsidene til universitetet.

Høye androgennivåer kan dessuten ha en appetittstimulerende effekt og kan ha betydning for dårlig impulskontroll, som er kjennetegn ved bulimi nervosa.

I studien hadde de samme kvinnene også et relativt lavt nivå av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen.

Og kanskje har det vist seg at p-piller kan være løsingen på det hele:

Les også: Lærer anoreksi på nettet.

Bedre spisevaner
- Bulimikernes spisevaner forbedres av p-piller og effekten er reduserte testosteronnivåer. Våre funn styrker hypotesen om rollen til androgener for spisevanene til bulimikere, forklarer forsker Sabine Naessén til Mozon.no. Hun står bak den nye avhandlingen.

Hun legger til at selv om dette kan være en ny strategi for behandling av bulimikere, så ønsker de å gjøre ytterligere studier for å bekrefte funnene. Naessén minner også om at fruktbare kvinner som har økt risiko for blodpropp, ikke bør ta p-piller.

Norske eksperter synes dette er en spennende studie.

- I mange studier legger en vekt på effekten av bulimi og høyt fysisk aktivitetsnivå som negativ. Store mengder mat på kort tid påvirker også mensen - og kan lede til forstyrrelser. I den praktiske hverdag møter en store variasjoner av bulimiens utforming og forløp, og det er viktig at en her finner grunnlag for bidrag til terapi som gjør arbeidet mer fleksibilitet, sier sjefpsykolog Per Johan Isdahl, ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser ved Ullevål universitetssykehus.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- At bulimien kommer fram i løpet av en alvorlig hormonell lidelse som en av dens tegn eller ytring, er ikke til å underslå. Likevel vil det være fint å prøve ut dette ved flere sykehus og på flere pasienter, med en god metodisk kontroll. Studien øker kun oppfattingen av at spiseforstyrrelser er multifaktorell med hensyn på årsak, og vi vet at det er store variasjoner i årsaksforhold. Kliniske tverrfaglige team vil kunne dra nytte av denne studien i møte med pasienter, sier han.

Isdahl avslutter med at han har en saklig avventende holdning til denne forskningen.

Trang til å spise store mengder
Bulimi kjennetegnes ved at man spiser i store mengder, for så å kaste det hele opp igjen.

Sykdommen er trolig den vanligste spiseforstyrrelsen og er rundt ti ganger vanligere hos kvinner enn hos menn. Ettersom sykdommen anses å ha psykiske årsaker, behandles den vanligvis med samtaleterapi i kombinasjon med antidepressiv medisin.

- Årsaken til bulimi er ukjent, men forskningsdata viser at genetiske, biokjemiske og psykologiske faktorer samvirker, sier Naessén.

Ifølge Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelse antas det at nærmere 120 000 nordmenn lider av en spiseforstyrrelse. Statens Helsetilsyn oppgir at opptil 40.000 unge under 18 år har alvorlige problemer i forhold til mat. Overspising er det største problemet: 90 prosent overspiser i form av bulimi eller tvangsspising, bare 10 prosent har anoreksi.

Arves fra mor
Det er på grunn av østrogenet som finnes i p-piller, at de hormonelle problemene kan forsvinne.

Kvinner som har høye nivåer med testosteron i kroppen, har ifølge undersøkelsen ofte arvet dette fra moren. Og derfor mener Sabine Naessén at bulimi er genetisk betinget fremfor et psykisk problem.

I undersøkelsen ble 3 kvinner helt friske for sine spiseforstyrrelser som følge av behandlingen.

Hvorfor får flere spiseforstyrrelser? Usunne kropps-idealer i såpseseriene får skylda: