Overvekt smitter som virus, hevder forskerne bak en ny studie.  Foto: colourbox.com
Overvekt smitter som virus, hevder forskerne bak en ny studie. Foto: colourbox.comVis mer

- Overvekt er smittsomt

Vi tar ubevisst etter hverandre, mener forskere.

Overvekt kan ha en sosialt smittende effekt. Det er konklusjonen etter en studie som er utført av to britiske økonomi-eksperter, professor David Blanchflower ved the Bank of England's monetary policy committee, og professor samt forbrukerøkonom Andrew Oswald. Det melder avisen The Guardian.

Les også: Dette blir du feit av

Smitter som virus

- Utgangspunktet for vår undersøkelse er teorien om at folk flest er opptatt av hvilken status og posisjon de har i samfunnet. Våre funn kan tyde på at folk ubevisst forsøker å ta etter hverandre også når det kommer til vekt, uttaler økonomene i et forskningstidsskrift ved the Economic Research Institute at Warwick University.

Etter å ha analysert data om overvekt fra 1950-tallet og frem til i dag, kunne de slå fast at overvektsfenomenet har den samme smittende effekten på tvers av befolkningsgrupper, som et virus.

Les også: - Tykke venner gjør deg fet

Blanchflower og Oswald presiserer å ha tatt høyde for at overvektige i mange samfunnslag blir stigmatisert. De mener imidlertid at den økende fedmeepidemien er med på å endre folks oppfatning av hva det vil si å være overvektig. Og i takt med at menneskene rundt deg stadig blir tykkere, øker også aksepten for egen overvekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Like søker like

Statistikken viser at gjennomsnittsvekten blant mennsker som bor i industrialiserte land har økt med 10 kilo i løpet av de siste tiårene.

Og ifølge økonomene er det bevist at europeiske kvinners (over)vekt ikke bare avhenger av deres egen BMI, minst like viktig er det hvordan denne ser ut sammenlignet med andre kvinners BMI.

Les også: Er du i et fedmenettverk?

Økonomenes teorier støttes av en rekke sosialøkonomiske analyser, og tidligere studier har også vist at man rent psykologisk foretrekker å være arbeidsledig i områder preget av betydelig arbeidsløshet. Dette skyldes ifølge Blanchflower og Oswald at det er lettere å leve i et miljø hvor faren for å bli stigmatisert er mindre.

- Av ulike grunner er det lettere å være overvektig i et samfunn av overvektige, uttaler de i forskningstidsskriftet.

Statusen bestemmer

Økonomene har tro på at deres studie kan være med på å forklare overvektsfenomenet. Ettersom folk blir fetere, vil statusen blant de slanke øke tilsvarende, og dette vil ifølge økonomene tvinge mange til å gå ned i vekt.

Les også: Fet av fedme-gen

Enkeltmenneskers syn på egen eventuell overvekt avhenger av deres sosialøkonomiske status, og jo høyere utdannet man er, dess slankere vil man holde seg, mener økonomene.

Ifølge Blanchflower og Oswald oppga 31 prosent av mennene og 43 prosent av kvinnene som ble spurt at de mente de veide for mye. De spurte utgjorde 30.000 personer, fordelt på 29 land.