Oversikt: De dyreste og billigste nettbankene

Også her vinner Totenbanken Direkte. Her er nettbanken gratis! Romsdals Fellesbank er "ulven", med en kostnad på 682 kroner.

Resulatene er basert på at du betaler 96 giroer per år over Internett og at saldo på brukskonto i gjennomsnitt ikke overstiger kr. 10.000,-.

Oversikt nettbanker. Billigste banker først:
Totenbanken Direkte
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 0,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 0,-

Handelsbanken
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 1,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 96,-

SpareBank 1 Eiker Drammen
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 192,-

Gjensidige NOR24
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 192,-

Sparebanken Møre
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 2,50
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 240,-

Storebrand Bank
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 50,-
Kostnad i løpet av året 242,-

Postbanken
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 90,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 282,-

Vår Bank og Forsikring
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 100,-
Kostnad i løpet av året 292,-

SpareBank 1 Vest
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 150,-
Gebyr pr. giro 1,50,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 294,-

Sparebanken Sør
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 200,-
Gebyr pr. giro 1,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 296,-

Sparebanken Sogn og Fjordane
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 200,-
Gebyr pr. giro 1,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 296,-

SpareBank 1 Midt-Norge
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 120,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 312,-

Sparebanken Pluss
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 120,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 312,-

Nordlandsbanken
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 12,-
Kodekort gebyr pr. år 240,-
Kostnad i løpet av året 336,-

Sparebanken NOR
Etablerings-/oppkoblingskostnad 100.-
Årlig avgift: 240,-
Gebyr pr. giro 0,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 340,-

Banque Nationale de Paris - BNP Kjøpmandsbanken
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 150,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 342,-

DnB og DnB Direkte
Etablerings-/oppkoblingskostnad 100.-
Årlig avgift: 120,-
Gebyr pr. giro 1,50
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 364,-

Kreditkassen
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 100,-
Gebyr pr. giro 2,50
Kodekort gebyr pr. år 50,-
Kostnad i løpet av året 390,-

Sparebanken Hedmark
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 200,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 392,-

Finansbanken
Etablerings-/oppkoblingskostnad 200.-
Årlig avgift: 120,-
Gebyr pr. giro 1,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 416,-

Sparebank 1 SR-BANK
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 240,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 432,-

Fokus Bank
Etablerings-/oppkoblingskostnad 175.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 100,-
Kostnad i løpet av året 467,-

SpareBank 1 Nord-Norge
Etablerings-/oppkoblingskostnad 0.-
Årlig avgift: 180,-
Gebyr pr. giro 3,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 468,-

Sandnes Sparebank og Bank Direkte Sandnes Sparebank
Etablerings-/oppkoblingskostnad 300.-
Årlig avgift: 180,-
Gebyr pr. giro 0,-
Kodekort gebyr pr. år 0,-
Kostnad i løpet av året 480,-

Romsdals Fellesbank
Etablerings-/oppkoblingskostnad 250.-
Årlig avgift: 0,-
Gebyr pr. giro 2,-
Kodekort gebyr pr. år 240,-
Kostnad i løpet av året 682,-

Enkelte banker har totalkunde-konsept hvor en betaler en fast årlig (månedlig) pris for kontohold. Da får kunden gratis eller redusert pris på etableringskostnaden ved Nettbank og gebyrfrie eller lavere gebyrer ved betaling av giroer.