Østrogen ingen kreft-trussel

- Østrogen er ingen stor brystkrefttrussel og reduserer tykktarmskreft. Det er synd at mange kvinner lider unødvendig i overgangsalderen når det finnes en effektiv og god behandling, sier overlege Ole Erik Iversen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sprikende forskningsresultater har skremt både leger og kvinner fra å bruke østrogen mot overgangsplager.

- Kvinner med plager i overgangsalderen, kan bruke østrogen i noen år uten frykt for å få brystkreft, sier avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland Sykehus i Bergen.

Han synes det er synd at mange kvinner som sliter med overgangsplager ikke bruker østrogen for å dempe symptomene fordi de er redde for å utvikle brystkreft. Iversen advarer kvinner mot å la seg skremme av det de leser og hører det siste innen bruk av østrogen og kreftrisiko.

- Mange fagfolk med meg er frustrert fordi mediene har en tendens til bare å fokuserer på det negative ved bruk av østrogen mot overgangsplager. Det positive drukner og det gjenstår et ubalansert bilde for publikum som vi leger bruker mye tid på å gjenopprette, sier Iversen.

Hvilke gode studier finnes?
- Den nyeste studien er ikke nødvendigvis den beste. Dessuten, for å kunne fastslå årsaker til brystkreft, kan man ikke bare ta hensyn til enkeltstudier. Man kan heller ikke bruke alle typer undersøkelser. Den beste studien vi foreløpig har på brystkreft og østrogenbehandling, er en stor såkalt metananalyse som ble publisert i 1997 i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Der er resultater fra 51 enkeltstudier analysert på nytt. I alt omfattet studien 52 000 kvinner med brystkreft og 110 000 uten brystkreft, forteller Iversen.

Det er også foretatt en del befolkningsstudier innenfor østrogenbruk og brystkreftrisiko.

- Ut fra befolkningsstudier kan man si noe om sammenhenger, men ikke nødvendigvis noe om årsaker. Slike studier har for eksempel funnet at kvinner med høy utdannelse har større risiko for å få brystkreft. Det betyr ikke at utdannelse i seg selv er farlig, men undersøkelsene peker på en gruppe som det er verdt å se nærmere på. Slik kan man igjen finne andre kjennetegn som for eksempel at kvinner med høy utdannelse for eksempel får barn senere i livet. Dette er en medvirkende årsak til at de har økt risiko for brystkreft, sier Iversen.

Nye studier ferdige om 4-6 år
For å finne ut om østrogenbehandling virkelig øker risikoen for brystkreft, må man gjøre såkalte kontrollerte kliniske studier. En slik internasjonal studie - Million Women Study - er nå i gang. Data har vært innsamlet over en fireårsperiode fra 1997, og resultater ventes i 2007-2010.

Hva med de som har hatt brystkreft?
- Kvinner som har hatt brystkreft kan muligens også bruke østrogen uten å frykte økt risiko for tilbakefall, men her vil pågående studier gir sikre svar om noen år, forteller Iversen.

Kvinner som har hatt brystkreft frarådes i dag å bruke østrogen. Om dette er riktig, undersøkes i den pågående internasjonale Habits-studien, som professor Iversen leder i Norge. Studien er en såkalt randomisert kontrollert studie som er satt i gang av forskere og ikke finansiert av legemiddelindustrien.

Habits-studien, som vil gi endelige svar om 5-6 år, fikk stor oppmerksomhet under verdenskongressen om menopause som ble holdt i Berlin forrige uke.

- Resultatene i Habits-studien er sterkt etterspurt fordi det nå foreligger 15 rapporter som viser at østrogen ikke er uheldig for brystkreftpasienter, forteller Iversen. Han påpeker at man på grunn at studiets design enda ikke kan trekke noen konklusjoner.

- Hva råder du kvinner som har vært rammet av brystkreft og har overgangsbesvær til å gjøre per i dag?

- Det finnes forskjellige former for behandling som kan lindre overgangsplager, men ikke like effektivt som østrogen. Dersom pasientene ikke føler at de får god nok hjelp hos sin primærlege, er det i forbindelse med habits-studien en rekke leger rundt om landet som er godt oppdatert på området og som kan gi gode råd. De kan også eventuelt inkludere pasienter i studien, sier Iversen.

Reduserer tykktarmskreft
Konklusjonen etter en vurdering av 30 enkeltstudier er at bruk av østrogen er gunstig mot utvikling av tykktarmskreft. Studien viser at østrogenbrukere har ca. 20 prosent lavere risiko både for å få tykktarmskreft og å dø av tykktarmskreft.

- Dette er av ganske stor betydning fordi tykktarmskreft er den nest hyppigste kreftform hos kvinner . Det forekommer ca. 1500 nye tilfeller av tykktarmskreft hos kvinner i året i Norge. 20 prosent reduksjon betyr dermed ca. 300 mindre tilfeller av tykktarmskreft i året, avslutter Iversen.

Fakta om østrogenbruk og kreftrisiko

 • To til tre års østrogenbruk rundt overgangsalderen gir ikke økt risiko.
 • Først etter fem års østrogenbruk er risikoen noe økt, men risikoen for å få brystkreft med spredning er ikke økt.
 • Kvinner som beholder menstruasjonen til de er 55 år, har samme risiko som kvinner som har brukt kunstig østrogen fra 45 til 55 år.
Risikoen ser slik ut:

 • 63 av 1000: Av 1000 kvinner som ikke bruker hormonbehandling, får 63 brystkreft i årene mellom 50 og 70 år.
 • 65 av 1000: Av 1000 kvinner som bruker østrogen i fem år, fra 50 til 55 år, får 65 brystkreft i perioden til de fyller 70 år. Det er to ekstra brystkrefttilfeller per 1000 østrogenbrukere.
 • 69 av 1000: Av 1000 kvinner som bruker østrogen i ti år, fra 50 til 60 år, får 69 brystkreft i perioden til de er 70 år. Det er seks flere tilfeller per 1000 østrogenbrukere.
 • Når man slutter med østrogen, forsvinner den lille ekstra risikoen etter få år. Man bygger altså ikke opp noen risiko.
 • Kvinner som bruker østrogen får en snillere form for brystkreft.
 • Kvinner som bruker østrogen har redusert risiko for å dø av brystkreft, sammenlignet med ikke-brukere. To rapporter viser 15-50 prosent redusert risiko. Dette kan også skyldes at østrogenbrukere oftere sendes til mammografiundersøkelse.
 • Kvinner som bruker østrogen har mindre risiko for å dø av alle andre dødsårsaker. Dette kan skyldes at de kvinnene som bruker østrogen i dag, er de kvinnene som tidligere har levd et aktivt og sunt liv.
 • Risikoen både for å få og dø av tykktarmskreft ser ut til å være redusert blant østrogenbrukere.
(Kilde: Den Norske Kreftforening)

Mozon.no 20.06.02

 

PS!
Etter denne artikkelen ble publisert er det kommet ny forskning som har gjort at en del eksperter har forandret oppfatning av hva som er den beste behandlingen av overgangsalder og PMS. For å finne omtale av dette på Mozon - prøv et søk i søkefeltet øverst til høyre på denne siden.
Redaksjonen