Østrogen beskytter ikke mot demens

Østrogenbehandling av eldre kvinner ser ikke ut til å hjelpe mot demens. I en studie ser behandlingen ut til å gjøre mer skade enn nytte.

Mange kvinner har god effekt av behandling med hormoner for å komme seg lettere gjennom overgangsalderen. Men langstidseffektene av slik behandling et svært kontroversielt tema.

En av teoriene bak slik behandling er at hormonene kan redusere effektene av høy alder, som demens og sviktende hukommelse. Men nå viser amerikansk forskning at dette ikke ser ut til å være tilfelle.

Flere demente
Det er forskere ved det amerikanske prosjektet Women's Health Initiative Memory Study som nå har undersøkt effekten av hormonbehandling på eldre kvinner.

7000 kvinner mellom 65 og 79 år ble fulgt opp over en periode på ni år. Alle kvinnene brukte hormonbehandling, i form av østrogen eller en kombinasjon av østrogen og progesteron

Resultatene fra kvinner som brukte østrogen ble sluppet tirsdag i denne uken. Og tallene viser at behandlingen ikke har redusert kvinnenes risiko for demens eller mindre kognitive svekkelser.

28 av kvinnene på østrogen hadde fått diagnosen demens, mens det tilsvarende tallet i kontrollgruppen var 19 kvinner. På spørsmålet om mild mental svekkelse var det også langt flere i østrogengruppen som var utsatt for problemer.

Anbefaler ikke hormoner
- Vi ser et konsistent mønster med høyere risiko for demens i sammenheng med hormonterapi. Det virker heller ikke som behandlingen gir noen beskyttelse mot mental svekkelse, sier forskeren Steven Rapp til nyhetsbyrået Reuters.

- Bruk av hormonterapi for å forebygge demens eller mental svekkelse hos kvinner i alderen 65 år eller eldre, kan ikke anbefales, skriver de amerikanske forskerne i sin rapport som er publisert i legetidsskriftet Journal of the American Medical Association.

Tvilsom metode
Men det er ikke alle som er like enige i at hormonterapi for voksne kvinner er en uting.

En kritikk mot den nye rapporten er at forskerne undersøker kvinnene i en høy aldersgruppe. Resultatene er derfor ikke nødvendigvis gyldige for kvinner i femtiårene som bruker hormonterapi i en begrenset periode i overgangsalderen.

 

Mozon, 23.06.2004