Oslos beste strøk

Mer enn 1.200 lesere har sagt sin mening om hvor det er best å bo i Tigerstaden.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

For en ukestid siden spurte DinSide leserne om hvor de helst ville bo i hovedstaden - hvis de kunne velge fritt.

Oslos beste strøk

Her kan du se hvilke områder som var nominert.

Frogner finest

Både gull, sølv og bronsemedaljen går til sentrumsnære vestkantstrøk.

Frogner var det området som fikk flest stemmer. 127 stemmer, eller 10 prosent, gikk til fordel for dette strøket.

Frogner er også blant et av de aller dyreste områdene i hovedstaden. Nærheten til byen har uten tvil vært utslagsgivende. Shoppingmulighetene og utelivet har helt sikkert også hatt sitt å si. For ikke å nevne gamle, fine og ærverdige bygninger. Her kan du være kakse med stort k.

121 stemte på St. Hanshaugen, som derfor stikker av med sølvmedaljen. Vi ser ikke bort fra at Mette-Marit-effekten har slått gjennom.

Bronseplassen går til Majorstuen. Åtte prosent syntes at det perfekte bostedet ligger langs shoppingparadiset i Bogstadveien.

Her kan du se hele listen over hvor folk helst vil bo.

13 prosent uenig

163 av de om lag 1.250 leserstemmene var uenig i de nominerte områdene. De ønsket altså ikke å gi sin stemme til noen av de 16 utvalgte strøkene.

Det er det selvfølgelig ikke noe rart i. Så selv om områder som Hellerud, Stovner, Holmlia, Smestad og Vika ikke var naturlige å ha med på listen, så ser vi ikke bort fra at noen har et spesielt forhold til sitt boområde. Og at det er nettopp her.

Listen gir også inntrykk av en ganske jevn fordeling av hvor folk ønsker å bo. Og bra er det. Det kunne blitt fryktelig trangt på Frogner og Majorstuen hvis 70 prosent av befolkningen ønsket å bo her.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at DinSide-lesernes synspunkter ikke kan forventes å være representative for befolkningen som helhet.