Oslofolk har det godt

Oslos innbyggere føler at de kan leve som de vil, får lett venner og trives i nabolaget. Det viser en ny undersøkelse som legges fram i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Byrådet legger i dag fram undersøkelsen ”Levekår på vandring, velstand og marginalisering i Oslo”. Undersøkelsen er gjennomført av FAFO på oppdrag fra Oslo kommune.

Resultatene tyder på at Oslo er en tolerant og sosial by der folk har det godt og trives:

 • 9 av 10 opplever at de kan leve som de vil.
 • 8 av 10 mener det er lett å skaffe venner i Oslo, mens 3 av 4 mener at deres nabolag er godt. Synet på nærmiljø og sosiale nettverk har vært påfallende stabilt fra 1993 til 2006.
 • 9 av 10 Oslo-boere med norsk bakgrunn synes at de har det godt. Det gjelder også store grupper av innvandrerbefolkningen: 7-8 av 10 innvandrere oppgir at de har det ganske eller svært godt.
 • I tillegg har Oslo landets høyeste utdanningsnivå, og den høyeste sysselsettingsveksten i Norge.

  Les også: Skal det være litt lykke?

  Fortsatt utfordringer
  - Dette er veldig hyggelige resultater, men vi har også utfordringer og uløste oppgaver. En viktig årsak til sosiale forskjeller er at kvinner i enkelte innvandrergrupper har dårlig helse og ikke deltar i arbeidslivet, og dette må vi ta tak i, sier byrådsleder Erling Lae.

  De fleste i undersøkelsen mener også at forskjellen mellom fattige og rike er blitt større det siste tiåret. 40 000 av Oslos innbyggere har en kjøpekraft på under 90 000 kroner, og lav inntekt er vanligst hos de ikke-vestlige beboerne.

  Dansk forskning viser at penger og status spiller en viktig rolle for helsa:

  2646 personer har deltatt i spørreundersøkelsen som omfatter både nordmenn, pakistanere, tamiler og somaliere.

  Undersøkelsen viser også at Oslo får rundt 10 000 nye innbyggere hvert år. Hver femte innbygger er nå av ikke-vestlig opprinnelse.

  Fordeler midler
  Osloboere er en befolkning på stadig vandring. Fire av ti osloboere har byttet bosted i løpet av de siste fem årene, og 6 av 10 barn vokser nå opp øst i byen.

  Bakgrunnen for undersøkelsen er at kriteriesystemet som fordeler midler til Oslos 15 bydeler, skal gjennomgås for forbedringer i 2008. I år fordeles 9,5 milliarder til bydelene gjennom dette systemet.

  - Levekårsundersøkelsen viser at dagens system for fordeling av midler mellom bydelene er nokså treffsikkert. Likevel vil vi ut fra levekårsundersøkelsen nå arbeide videre for å se om vi kan finne en enda enklere og bedre måte å fordele midlene på, sier finans og utviklingsbyråd André Støylen.

  Les også: Lev i hundre år: