Oslo

I Oslo får du et etableringslån på hele 90 prosent av kjøpesummen. I de andre store byene får du kun låne til egenkapitalen.

- Dette kommer som en overraskelse på de fleste. Etter et TV-innslag om dette nylig, ble vi nedringt av interesserte etterpå, forteller Ellen Kobro, avdelingsdirektør i Bolig- og eiendomsetaten i Oslo kommune.

Mer til etablering

Denne ordningen er den samme som Husbanken bruker ved tildeling av husbanklån. Kommunens etableringslån har også samme gunstige rente som et vanlig husbanklån.

Til sammen låner Oslo kommune ut 400 millioner kroner årlig. I år har kommunen fått en ekstrabevilgning på 106 millioner til etableringslån og bostøtte. Det skal veie opp for de drastiske husleieøkningene på kommunale boliger i det siste.

Inntil 30 prosent

Boligtilskuddet heter i Oslo kommune etableringstilskudd. Det er sterkere behovsprøvd, og gis ofte til egenkapital.

- Tilskuddet kan dekke inntil 30 prosent av kjøpesummen, avhengig av inntekten, sier Kobro.

Kommunen gir kommunal bostøtte til vanskeligstilte. Den formidler også kjøpslån i Husbanken. Trengende i hovedstaden kan søke om å få leie 8.300 kommunale boliger. I tillegg kommer 6 - 7.000 boliger som de 25 bydelene har for utleie.

Lånet er for lite

Oslo kommune opplyser at de opererer med en uformell, veiledende "grense" på rundt 300.000 kroner for tildeling av etableringslån. Hovedtyngden av husstamndene som får innvilget lån har inntekt under 250.000. Om lag 20 % av hustandene har inntekt over dette beløpet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommunen behandlet 810 saker i første halvår av 2000. Av disse ble om lag 500 innvilget, mens 310 søkere fikk avslag. De galopperende boligprisene i hovedstaden gjør at kun vel 250 av disse faktisk fikk kjøpt seg en bolig med lånet.