Oslo kommune

Oslo kommune vil ikke eie byens fortau, og ber gårdeierne måke og rydde. Men jorda under fortauene vil kommunen eie. Der tjener de nemlig penger.